Folkloro ansamblių etninės kultūros interpretacijų kontekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Folkloro ansamblių etninės kultūros interpretacijų kontekstas
Alternative Title:
Context of interpretations of the folklore assemblies of ethnic cultures
In the Journal:
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išanalizuoti, kaip liaudies kultūros įtraukimas į nacionalinio tapatumo turinį veikia folkloro interpretacijas Lietuvos folkloro ansamblių judėjime. Remiantis lietuvių akademiniais ir folkloro ansamblių specialistams skirtoje spaudoje publikuotais tekstais, aptariamas etninės muzikos gaivinimas kaip nacionalinio tapatumo raiška; nagrinėjama, kaip šis gaivinimas suvokiamas diskursuose, kuriuos skleidžia folklorą į lietuvių nacionalinį tapatumą įtraukiantys mokslininkai; apžvelgiamos alternatyvias liaudies kultūros sampratas pristatančios folkloro ansamblių interpretacijos ir jų vertinimas. Lietuvos nacionalistiniuose diskursuose ir alternatyviose etninės muzikos gaivinimo praktikose skirtingai suvokiamas ir gaivinimo tikslas, ir daugelis svarbių sampratų – autentiškumas, tradicija ir kita. Folkloro interpretacijos ir jų konfliktai Lietuvos folkloro ansamblių judėjime priklauso nuo kintančio tautinio tapatumo ir kuriamų naujų kultūrinių tapatumų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Autentiškumas, tradicija; Folkloro ansambliai; Kultūriniai tapatumai; Liaudies muzikos gaivinimas; Tautinis tapatumas; Authenticity; Cultural identities; Folk music revival; Folklore ensembles; National identity; Tradition.

ENThe aim of the article is to analyse how the inclusion of folk culture to national identity influences interpretations of folklore in the movement of Lithuanian folklore ensembles. From Lithuanian academic texts and publications in press intended for specialists of folklore ensembles, the author discusses the revival of ethnic music as an expression of national identity; analyses how the revival of ethnic music is perceived in discourses of scholars who include folklore in Lithuanian national identity; reviews interpretations of folklore ensembles as representative of alternative notions of folk culture and their evaluation. Lithuanian national discourses and the alternative practices of the ethnic music revival perceive the aim of the revival and many important concepts (authenticity, tradition, etc.) differently. Folklore interpretations and their conflicts in the Lithuanian movement of folklore ensembles depend on changing views of national identity. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23420
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 49    Downloads: 11
Export: