Europos vienybė Oskaro Milašiaus supratimu – poeto politinės įžvalgos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos vienybė Oskaro Milašiaus supratimu – poeto politinės įžvalgos
Alternative Title:
Unity of Europe according to Oscar Milosz: political reflections of the poet
In the Journal:
Politologija. 2014, Nr. 3 (75), p. 28-57
Keywords:
LT
Oskaras Milašius; Politinės idėjos; Europos vienybė.
EN
Oscar Milosz; Political ideas; European unity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje poeto, mistiko, diplomato Oskaro Milašiaus (1877–1939) palikimas nagrinėjamas iš politinių idėjų perspektyvos. Keliamas klausimas, kaip autorius supranta Europos vienybę, siekiama vienijimosi prielaidas išvesti iš publicistinių raštų politinėmis temomis bei metafizinių poemų „Ars Magna“ ir „Slėpiniai“. Milašiaus įžvalgos galimo Europos šalių susivienijimo klausimu analizuojamos to meto idėjiniame lauke, pabrėžiant bendrumus ir išryškinant Milašiaus savitumą. Svarstoma, ar ir kokiu laipsniu poeto, rašiusio apie Jungtines Europos Valstijas, idėjos galėtų būti priskiriamos kuriai nors tarpukariu egzistavusiai federalistų stovyklai – liberalams paneuropistams ar katalikams. Milašiaus Europos vienybės samprata analizuojama trimis aspektais – tikslo, būdo ir pagrindo. Daroma išvada, jog Milašius kritikuoja faktinę Europos būklę po Pirmojo pasaulinio karo ir kaip alternatyvą siūlo vienybę ir dvasiniu, ir politiniu požiūriu. Teigiama, kad poetas siekia atsakyti į savo epochos klausimus savitu būdu, pasitelkdamas ne tik geopolitinius, bet ir mitologinius bei mesianistinius argumentus. [Iš leidinio]

ENThe article examines the heritage of poet, mystic and diplomat Oscar Milosz (1877–1939) from the point of politically significant ideas. The aim is to grasp the understanding of the unity of Europe from the selected political articles “Deux messianismes politiques” as well as metaphysical poems “Ars Magna” and “Les Arcanes”. The premises of Milosz are situated in the intellectual context of European unity ideas of his contemporaries. The analysis shows that Milosz is critical about the situation of interwar Europe that he faces. As an alternative to this he suggests the unity in spiritual and political sense. It is argued in the paper that poet tries to capture the main questions of his epoch, although in a very exclusive manner, by lumping together geopolitical, mythological, messianistic arguments. [From the publication]

DOI:
10.15388/Polit.2014.3.3875
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62704
Updated:
2018-12-17 13:55:54
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: