Istorijos atminimas ir istorinė savimonė Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorijos atminimas ir istorinė savimonė Lietuvoje
Alternative Title:
Historical memory and historical consciousness in Lithuania
In the Journal:
Kultūros barai. 2005, Nr. 5, p. 13-18
Keywords:
LT
20 amžius; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama lietuvių istorinės savimonės formacijos savitumai, sutelkiant dėmesį ties tuo, kaip priimami globalizacijos iššūkiai ir kokios tendencijos išryškėja „autonomiško“ istorijos atminimo koncepcijos konfrontacijoje su istorinės savimonės izoliaciją ardančio globalizmo idėjomis. Taip pat straipsnyje keliami klausimai apie istorinio atminimo ir politikos sąveiką, kokia šiandien istorinės savimonės politika Lietuvoje, kokie veiksniai svarbūs šių sistemos pusiausvyros išlaikymui. Galima teigti, kad Lietuvoje dar neįsitvirtino suvokimas, kad globalizacijos idėjos nesiekia naikinti atskirų kultūrų „autentiškumo“, o kaip tik jį palaiko. Dėl to vyraujanti reakcija į integraciją orientuotos istorinės savimonės modelį apibūdintina kaip savigynos pozicija. Gal būt todėl aštriai reaguojama į vidaus ir išorės „griaunančias“ įtakas, siekiant atsiriboti tiek nuo „Rytų kaimyno“, tiek nuo vakarietiškos „visą sulyginančios“ atminimo kultūros. Lietuvoje dar neįsitvirtino suvokimas apie būtinybė kurti tokį istorinio atminimo modelį, kuris padėtų įsitvirtinti globalizuotos istorinės savimonės schemoje, o ne galynėtųsi su ja. Šiandien stebimuose „istorinių savimonių susidūrimuose“ išryškėja politikos ir istorijos atminimo skirtumai. Integracinė politikos kryptis disonuoja su dezintegruojančiomis tendencijomis pasižyminčiu istoriniu atminimu, įtariai vertinančiu tarptautinį suartėjimą.Reikšminiai žodžiai: Istorinė sąvimonė; Istorinis atminimas; Politika; Kolektyvinis Europos tapatumas.

ENThe article discusses specific traits of formation of the historical consciousness of Lithuanians focusing on how globalization challenges are met and what trends become evident when the “autonomous” concept of the historical consciousness confronts ideas of globalization that break apart isolation of historical consciousness. The article also raises questions of interaction of historical consciousness and politics, what the present historical consciousness policy is in Lithuania, what factors are important for keeping balance of this system. It is possible to state that the perception of globalization not seeking to destroy “authenticity” of separate cultures has not established yet. The dominating reaction to integration of the historical consciousness model is defined as a self-defensive position. Perhaps this is why the reaction to the inner and outer “devastating” impacts is so vigorous striving to dissociate from both the “Eastern neighbour” and the western “equalizing” culture. The perception that it is necessary to create a model of the historical consciousness that would help find a place in the global historical consciousness scheme instead of confronting it has not been established yet in Lithuania. The present day “confrontations of historical consciousnesses” vividly demonstrate differences in political and historical memories. Integration politics direction dissonates with the historical memory characterized by disintegration tendencies suspicious of international rapprochement.

ISSN:
0134-3106
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2814
Updated:
2018-12-17 11:36:52
Metrics:
Views: 74    Downloads: 9
Export: