Nūdienos pasaulio iššūkis lokalinei (nacionalinei) tapatybei : atsako paieška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nūdienos pasaulio iššūkis lokalinei (nacionalinei) tapatybei: atsako paieška
Alternative Title:
Challenge of today’s world to local (national) identity: a search for an answer
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2008, t. 19, Nr. 2, p. 9-18
Keywords:
LT
Globalizacija; Civilizacija; Lokalinė (nacionalinė) tapatybė; Politinė sociologija; Mokslinė diskusija.
EN
Globalization; Civilization; Local (national) identity; Political sociology; Scientific; Discussion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje dėmesys telkiamas į vieną iš tapatybės atmainų - lokalinę, nacionalinę tapatybę. Pagrindinė mintis plėtojama per jos santykį su globalizacija. Remiantis pasaulyje žinomais autoriais, grindžiama nacionalinės valstybės perspektyva, kaip prielaida apriboti negatyviąsias globalios rinkos pasekmes. Remiantis Lietuvos autoriais, kritiniu politinės sociologijos žvilgsniu įvertinamas globalizacijos ir "lietuviškosios" tapatybės santykis, pateikiami lietuviškosios realybės kontūrai. Autoriaus dėmesys taip pat kreipiamas į politinės sociologijos vaidmenį ir mokslinės diskusijos pobūdį. Atskirai aptariamas, kritiškai įvertinamas nepriimtinos diskusijos sociologinės minties sklaidoje Lietuvoje atvejis. Kalbama ir apie rezervus, kurių "įvedimas" pozityviai pasitarnautų globalizacijos santykio su lokaline tapatybe įtvirtinimui. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on one of the identity variants - local, national identity. The main thought is developed through its relation with globalization. According to well known authors of the world, the perspective of national state is grounded as a precondition to limit the negative consequences of the global market. Lithuanian authors evaluate the relationship between globalization and Lithuanian identity critically and present the outline of the Lithuanian reality. The author concentrates on the role of political sociology and the nature of scientific discussion. The case of unacceptable discussion in the development of sociological thought in Lithuania is discussed separately. The reserves are mentioned, which will have a positive influence on strengthening the relations of globalization and local identity. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16645
Updated:
2018-12-17 12:15:46
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: