Šaknys ir keliai : tautos stabilumo ir mobilumo įvaizdžių dinamika Mariaus Ivaškevičiaus dramose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Šaknys ir keliai: tautos stabilumo ir mobilumo įvaizdžių dinamika Mariaus Ivaškevičiaus dramose
Alternative Title:
Roots and routesthe dynamics of the images of stability and mobility of the nation in Marius Ivaškevičius' dramas
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2015, Nr. 22, p. 48-56
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Imagerija; Kintantis identitetas; Nacionalinio tapatumo reprezentacija; Nacionalinė tapatumo reprezentacija; Įvaizdžių dinamika; Šaknų ir kelių kultūra; Šiuolaikinė drama; Changing personal identities; Changing personal identitis; Dynamics of the image; Imagery; Modern drama; Representation of the national identity; Roots and routes culture.
Keywords:
LT
Imagerija; Kintantis identitetas; Šiuolaikinė drama; Viešoji nuomonė / Public opinion; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTLietuvių dramaturgija visada buvo aktyvi nacionalinių įvaizdžių formuotoja, lėmusi ne tik teatrines tradicijas, bet ir jų legitimumą mūsų šalies socialiniame ir (ar) visuomeniniame gyvenime. Straipsnyje, pasitelkus antropologo Jameso Cliffordo teiginį, kad šaknys ir keliai yra tarsi du kiekvienos kultūros esminius aspektus atspindintys simboliai, analizuojama tautos stabilumo ir mobilumo įvaizdžių kaita šiuolaikinio lietuvių dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus pjesėse „Madagaskaras“ ir „Išvarymas“. Nacionalinio tapatumo, (e)migracijos ir asmens identiteto klausimai tampa vis aktualesni šiuolaikiniame kultūriškai ir politiškai „susisaisčiusiame“ globaliame pasaulyje. Straipsnyje nagrinėjama, kaip šie pokyčiai reflektuojami šiuolaikinėje lietuvių dramoje, kokia stabilumą ir mobilumą įvaizdinanti pasaulėvoka dominuoja ir yra reprezentuojama dramoje ir perjos sceninę realizaciją. [Iš leidinio]

ENLithuanian dramaturgy has always played an important role in creating the overall image of the nation; apart from making an impact on theatrical traditions it has been a tool for legitimizing them in our country’s social/public life. In this paper, relying on the statement of anthropologist James Clifford that roots and routes are two essential aspects of each cultures’ symbols, the dynamics of the stability and mobility of the nation in Madagascar and Expulsion, the works of modem Lithuanian playwright Marius Ivaškevičius. National identity, (e)migration and personal identity issues have become increasingly relevant nowadays in the culturally and politically interrelated and global world. The paper also deals with the issues how change is reflected in modem Lithuanian drama, how the ideas of stability and mobility are portrayed and represented in the plays and on the stage. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65621
Updated:
2020-05-05 13:05:19
Metrics:
Views: 36    Downloads: 13
Export: