Sudėtingų dydžių kompleksinis vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sudėtingų dydžių kompleksinis vertinimas
Alternative Title:
Comprehensive evaluation of complex quantities
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2008, [t.] 9, Nr. 3, p. 160-168
Keywords:
LT
Daugiakriteriniai metodai; Kompleksinis vertinimas; Rezultatų suderinamumas..
EN
Multicriteria methods; Complex evaluation; Consistency of results..
Summary / Abstract:

LTKiekvienas socialinis ir ekonominis reiškinys pagal savo prigimtį priklauso sudėtingų kompleksinių reiškinių kategorijai. Pavyzdžiui, šalies regionų ir tam tikrų šalių socialinė ir ekonominė plėtra, įmonių komercinė veikla ir strateginis potencialas, skirtingų investicinių projektų lyginimas ir t. t. Nė vieno iš jų neįmanoma išreikšti vienu dydžiu, rodikliu, nes sunku rasti tokią jo savybę, kuri integruotų visus esminius reiškinio aspektus. Sudėtingų dydžių kompleksiniam vertinimui pastaruoju metu efektyviai taikomi daugiakriteriniai metodai. Kiekybinių daugiakriterinių vertinimo metodų pagrindą sudaro rodikliai, charakterizuojantys nagrinėjamą procesą arba reiškinį, rodiklių reikšmės ir jų santykinis reikšmingumas (rodiklių svoriai). Neatsižvelgiant į nagrinėjamą sritį, atliekant daugiakriterinį vertinimą sudėtingas dydis (reiškinys) pereina tam tikrus etapus - pradedant nuo tyrimo problemos formulavimo ir baigiant nagrinėjamo reiškinio apibendrinamojo dydžio nustatymu. Nepaisant daugybės mokslinių darbų, susijusių su šių uždavinių sprendimu, daug problemų dar turi būti nagrinėjamos išsamiau. [Iš leidinio]

ENAny social and economic phenomenon is complex by nature. For example, social and economic development of the state or its particular regions, enterprise commercial activities and strategic potential, as well as comparison of various investment projects, etc. belong to the category of complex phenomena. They cannot be described by a single value or criterion because it is hardly possible to find a property integrating the essential features of such phenomena. Recently, multicriteria methods have been effectively used for evaluating complex quantities. The criteria describing the considered processes or objects, as well as the criteria values and relative significances (weights) make the basis of quantitative multicriteria evaluation methods. Irrespective of the area of investigation, the analysis of a complex phenomenon (quantity) is carried out in several steps, including statement of the research problem at the initial stage and determination of the integrated value describing a particular phenomenon at the final stage. Many investigations addressed the above problems, however, further research is still needed. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18134
Updated:
2020-10-23 20:27:04
Metrics:
Views: 37    Downloads: 10
Export: