Foreign capital destinations : Baltic states versus India

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Foreign capital destinations: Baltic states versus India
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2008, Vol. 9, no. 3, p. 227-234
Keywords:
LT
Užsienio kapitalas; Baltijos šalys (Baltic states); Indija; Vystymosi kriterijai.
EN
Foreign capital; Baltic States; India; Evaluation' criteria.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje literatūroje pateikiama daug teorijų apie tiesiogines užsienio investicijas (TUI), aptariami skirtingi faktoriai, pritraukiantys TUI į šalis. Straipsnyje siekiama detaliai išdėstyti, kokie faktoriai labiausiai įtakoja sprendimus dėl investicijų renkantis tarp Indijos ir naujų ES narių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Siekiant atlikti analizę, Baltijos valstybės buvo sugretintos su Indija, kadangi pastaroji yra kylanti rinka, ir, sutinkamai su beveik vienbalse prognoze, yra viena iš pagrindinių TUI gavėjų artimiausioje ateityje. Baltijos valstybės yra laikomos patraukliomis naujomis ES narėmis, demonstruojančiomis didelį augimą ir atstovaujančiomis naujas neprisotintas rinkas. TUI srautai į šias gana skirtingas šalis prasidėjo maždaug 1991, tokiu būdu tarptautinio kapitalo judėjimo varomosios jėgos yra mokslinio susidomėjimo objektas. Gauti ir analizei naudojami duomenys apima laikotarpį nuo 1999 iki 2008. Autoriai grindžia prielaidas apie tam tikras varomųjų faktorių grupes ir naudoja daugiakriterijinio įvertinimo metodus siekdami parodyti varomąsias jėgas, lemiančias polinkį investuoti Baltijos valstybių regione ar Indijoje. Autorių nuomone, skirtingos varomosios jėgos yra nevienodai svarbios skirtingose šalyse. Kai investuotojas renkasi stabilų rinkos augimą, Baltijos valstybės ir Indija nėra konkuruojančios, bet papildančios viena kitą investicijų gavėjos. Kai darbui imli gamyba yra perkeliama į kitą šalį, Indija yra patrauklesnė. Spekuliatyviosios analizės rezultatai turėtų suteikti geresnį supratimą apie šiuolaikinį investicijų funkcionavimą gerai išsivysčiusiose ekonomikose.

ENThe presented paper aims to elaborate which factors have the biggest influence on investment decisions while choosing between India and the new EU members - Lithuania, Latvia and Estonia. For analysis purpose the Baltic States have been juxtaposed to India, as the latter represents emerging market, and, according to almost unanimous prognosis, is one of the main FDI destinations for the nearest future. The Baltic States are considered as attractive recent entrants of the EU demonstrating high growth and representing new unsaturated market. FDI inflows into those rather different countries started in approximately 1991, thus driving forces behind international capital movement serve as object of scientific interest. The data retrieved and used for considerations embraces period from 1999 to 2008. Authors ground premises about significance of certain sets of driving factors and use multi-criteria evaluation methods to indicate driving forces determining propensity to invest into the Baltic States' region and India. Results of speculative analysis are supposed to add to better understanding of contemporary investment behaviour of well-developed economies. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14411
Updated:
2021-04-14 13:02:18
Metrics:
Views: 7
Export: