Evaluation of importance of motives for outward foreign direct investment

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of importance of motives for outward foreign direct investment
Keywords:
LT
Išorės tiesioginės užsienio investicijos; Motyvacija / Motivation; Tiesioginės užsienio investicijos; Tiesioginių užsienio investicijų išvežimas.
EN
Evaluation of importance of motives; Motives; Outward foreign direct investments.
Summary / Abstract:

LTPastarąjį dešimtmetį išpopuliarėjo tendencijos naudoti tiesiogines užsienio investicijas (TUI) kaip instrumentą internacionalizacijai, integracijai ir ekonominiam vystymuisi. Prieš nuspręsdamos įžengti į rinką, užsienio kompanijos turi apskaičiuoti aplinkos ir kitus veiksnius (palyginti galimą pelną ateityje su potencialia investavimo rizika, išanalizuoti, kaip naujos investicijos paveiks kompanijos pelno stabilumą, konkurencingumą ir produktyvumą). Straipsnio tyrimo tikslas yra įvertinti skirtingų motyvų svarbą priimant sprendimą investuoti užsienyje. Motyvų investuoti užsienyje svarbos įvertinimas yra esminis norint kiekybiškai pagrįsti motyvus įžengti į užsienio šalį. Užsienio TUI motyvų identifikavimas ir įvertinimas gali kardinaliai pakeisti kompanijos investavimo planus ir pasukti internacionalizacijos procesą viena ar kita kryptimi. Gauto kiekybinio motyvų įvertinimo reikšmė yra tvirtas pagrindas, kuriuo remdamasi įmonė gali nuspręsti, žengti į užsienio šalį, ar ne. Tai gali paskatinti investicinių sprendimų priėmimo proceso pokyčius ir padėti išvengti ar sumažinti nuostolius ar klaidingus sprendimus. Apibendrinant įvairių autorių požiūrius ir apklausos rezultatus, galima teigti, kad kompanijas investuoti užsienyje skatina šie motyvai: didesnio pelno siekimas, gaminamas unikalus produktas arba turimas konkurencinis pranašumas, disponavimas vertinga informacija apie situaciją užsienio rinkoje, masto ekonomikos siekimas, mokesčių lengvatos, geresnė infrastruktūra, vadovų ambicijos.

ENTendencies of using outward foreign direct investment as the instrument for internationalization, integration and economic development became popular in recent decade. Before taking the entry decision abroad companies should estimate environmental and other factors (e.g. to compare possible profit in future with potential investment risk, to analyze how new investments could affect companies' profit stability, competitiveness and productivity). The purpose of the research is to evaluate the importance of different motives in accepting investment decision abroad. The evaluation of importance of motives for outward foreign direct investment (further – FDI) is the key to quantitative substantiation of motives entering into the foreign country. Identification and evaluation of motives for outward FDI can cardinally change investment plans of a company and shift internationalization process activity in one or another way. The significance of obtained quantitative evaluation of motives for outward FDI is a solid basis for enterprise to decide either to enter into foreign country or not. It might cause a trend of investment decisions process changes and might help to avoid or reduce losses of false decisions. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25202
Updated:
2016-06-21 15:12:31
Metrics:
Views: 17
Export: