Angelų sąlytis su sielomis kelionėje anapusybėn Lietuvos sakralinėje dailėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Angelų sąlytis su sielomis kelionėje anapusybėn Lietuvos sakralinėje dailėje
Alternative Title:
Angels. Contact with souls in their journey to the beyond in sacral art of Lithuania
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2009, 60, p. 208-218
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Angelai; Dailė; Dailė, sakralinė; Istorija; Istorija (XVI - XVIII a.); Kultūra; Lietuvos sakralinė dailė; Menas; Mirtis (filosofija); Religija; Siela; Sielos; Siužetai, bibliniai; Vaizdiniai; Angels; Art; Bible subjects; Culture; Death (philosophy aspects); History; History (XVI - XVIII c.); Lithuania; Religion; Sacral art of Lithuania; Sacramental art; Souls; Visuals.
Keywords:
LT
Angelai; Dailė / Art; Istorija; Kultūra / Culture; Menas / Art; Religija / Religion; Religinis menas / Religious art; Siela; Sielos; Vaizdiniai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas angelų sąlyčio su sielomis vaizdavimas mene, išskiriant žemiškąją žmogaus kelią, mirties momentą ir kelionę anapusybėn. Angelo svarba sielos gyvenime parodoma per besąlygišką Angelo Sargo gerumą ir pagalbą kiekvienai sielai, krikščioniškai teisingai nugyvento gyvenimo įvertinimą, matomą gėrio ir blogio konfrontacijoje, kuri vaizduojama šv. Arkangelo Mykolo paveiksluose. Ši tema analizuojama remiantis Lietuvos sakralinės dailės (XVI-XVIII a.) pavyzdžiais. Dauguma analizuojamų kūrinių anksčiau nebuvo plačiau tyrinėti. Nagrinėjami kūriniai atskleidžia nuolatinį transcendentinį angelo ir sielos ryšį, jo sklaidą ir pasireiškimą bažnytinėje dailėje, tačiau neatskleidžia šios tematikos kūrinių paplitimo Lietuvos bažnytinėje dailėje. Šis straipsnis yra daugiau "įvedimas" į gilią ir svarbią temą, kurios tikslas yra apibūdinti žmogaus santykį su angelais, padedančiais jam nuo kūdikystės siekti svarbiausio krikščioniškojo tikslo . išganymo. žmogaus sielos ir angelų santykio ieškoma tyrinėjant angelų vaizduoseną bažnytinės dailės kuriniuose. [Iš leidinio]

ENThe subject of this discourse is the kind of role angels have in the life of a soul at the moment of death as well in life beyond and its expression methods in art. It is shown in the paper how the implicit kindness and support of the Guardian Angel to an individual soul, the significance of rewards for living a true life is pictured through the confrontation of the good and evil in images with St. Michael Archangel. The subject is analysed with reference to some examples of sacral art of Lithuania of the 16th-18th centuries. The discourse is a preface, an introduction to a deep subject. The aim is to represent the journey of a soul and the contact with angels in a chronological order, from man's infancy to the attainment of salvation, thus showing the continual mysterious friendship with angels. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23382
Updated:
2020-07-28 20:26:19
Metrics:
Views: 26    Downloads: 8
Export: