Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai
Editors:
Žukaitė, Gintarė, sudarymas [com]
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012
Pages:
370 p.
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
1 dalis. Humanitariniai mokslai. Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje: etnokrikščioniškoji ir modernioji religinė kultūra Lietuvoje / Alfonsas Motuzas ; Migracijos ir diasporos tyrimai / Daiva Dapkutė ; Komunizmo irimas ir postkomunistinės transformacijos / Linara Dovydaitytė, Edgaras Klivis, Kastytis Antanaitis, Kęstutis Bartkevičius ; Tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio Europoje: globalūs kontekstai ir vietinės praktikos / Jurgita Staniškytė ; Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai / Nijolė Lukšionytė, Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė ; Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai / Irena Ragaišienė, Teresė Aleknavičiūtė, Vitalija Bernatavičiūtė, Brigita Dimavičienė, Rūta Eidukevičienė, Monika Gruslytė, Violeta Kalėdaitė, Aurelija Leonavičienė, Jolanta Lėgaudaitė, Dalia Masaitienė, Audronė Raškauskienė, Jurgita Vaičenonienė, Ingrida Žindžiuvienė ; Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai / Nemira Mačianskienė ; Tauta ir tradicija šiuolaikiniame pasaulyje: etnologiniai tyrimai / Dalia Senvaitytė ; Česlovas Milošas ir Lietuva: teoriniai ir taikomieji studijų aspektai / Asija Kovtun ; Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas bei taikymas / Rūta Marcinkevičienė ; Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje / Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė —2 dalis. Socialiniai mokslai. Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje / Artūras Tereškinas, Rasa Naujanienė ; Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose / Aidas Perminas ; Mokymosi visą gyvenimą tyrimai Europos aukštojo mokslo modernizavimo strateginių nuostatų kontekste / Laima Sajienė, Vaiva Zuzevičiūtė ; Mokymosi visą gyvenimą tyrimai: technologijomis grindžiamų studijų organizavimo prielaidos Europos aukštojo mokslo modernizavimo kontekste / Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė ; Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija, diskursas / Auksė Balčytienė, Aušra Vinciūnienė ; Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos tyrimai globalizacijos kontekste / Ineta Dabašinskienė, Ingrida Balčiūnienė, Aurelijus Zykas ; Globalizacijos įtakos teisei tyrimai / Edita Gruodytė, Tomas Berkmanas ; Muzikinio ugdymo dimensijos socialinių ir humanitarinių mokslų sankirtoje / Daiva Bukantaitė, Saulius Gerulis —3 dalis. Fiziniai ir biomedicinos mokslai. Biologijos mokslų raida VDU / Mindaugas Saulius Venslauskas, Algimantas Paulauskas ; Biofizika bionanotechnologijai ir biomedicinai (BIOMEDTECH) / Gintautas Saulis ; Molekulinė bioenergetika: eukariotinių ląstelių bioenergetikos tyrimai / Vida Mildažienė, Zita Naučienė, Rasa Žūkienė, Laima Degutytė-Fomins, Odeta Buzaitė, Ieva Antanavičiūtė ; Instrumentinės analizės metodų vystymas ir jų taikymas molekulinei biologinių objektų, sintetinių produktų ir aplinkos analizei / Audrius Maruška, Ona Ragažinskienė, Vilma Kaškonienė, Reda Kubiliūtė, Olga Kornyšova ; Sistemų analizė, modeliavimas, valdymas ir optimizavimas / Vytautas Kaminskas ; Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai / Ričardas Krikštolaitis ; Antropogeninių aplinkos pokyčių ir klimato poveikis ekosistemoms / Romualdas Juknys, Renata Dagiliūtė, Irena Januškaitienė, Nerijus Jurkonis, Dovilė Laurinavičienė, Rūtilė Pūkienė, Vida Stravinskienė, Gintarė Sujetovienė, Adomas Vitas, Giedrė Vitkauskaitė, Jūratė Žaltauskaitė ; Darni hibridinė energetika: inovaciniai tyrimai vandenilio energetikai / Liudvikas Pranevičius ; Vaistų ir genų pernašos į ląsteles ir audinius tyrimai / Saulius Šatkauskas.
Keywords:
LT
Vytauto Didžiojo universitetas; Mokslas; Klasteriai; Humanitariniai mokslai; Socialiniai mokslai; Fiziniai mokslai; Biomedicinos mokslai; Tyrimai
EN
Vytautas Magnus University; Science; Clusters; Humanities; Social sciences; Physical sciences; Biomedical sciences; Research
ISBN:
9789955128229
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88655
Updated:
2020-10-21 08:55:32
Metrics:
Views: 36
Export: