Menotyra žurnalo SOTER puslapiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Menotyra žurnalo SOTER puslapiuose
Alternative Title:
Studies of art on the pages of the journal "Soter"
In the Journal:
Soter. 2009, 31 (59), p. 75-85
Keywords:
LT
Architektūrologija; Dailėtyra; Menas ir religija; Menotyriniai straipsniai periodikoje; Menotyriniaistraipsniai periodikoje; Teatrologija.
EN
Architecture Research; Art and Religion; Articles on Art in Periodical Journals; Fine arts Research; Theatre Research.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje neturime mokslinio žurnalo, skirto vien tik religijos ir meno problematikai, nors tarptautinėje mokslo erdvėje gerai žinomi tokie periodiniai leidiniai kaip Religion and the Arts („Religija ir menai“, leidėjas Boston College), Kunst und Kirche („Menas ir bažnyčia“, leidėjas SpringerWienNewYork). Iš Lietuvoje leidžiamų žurnalų plačiausiai į tokio pobūdžio tyrimų sritį yra įžengęs „Logos“, aprėpiantis religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno tyrimus. Svetingi meno temoms yra ir kiti religijotyros žurnalai: SOTER, „Naujasis židinys-Aidai“, „Religija ir kultūra“, „Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis“, „Artuma“. Žurnalo SOTER gyvavimo tradicija, prasidėjusi 1924 m., tęsėsi daugiau kaip dešimtmetį, iki 1939 m. Uždarius Lietuvos universitetą, žurnalas buvo likviduotas kartu su nepriklausomybės ir laisvos minties praradimu. Atkurtas 1999 m. jis šiemet mini dešimties metų jubiliejų. Ši sukaktis skatina patyrinėti, koks dėmesys žurnale SOTER buvo skiriamas menotyros temoms, kokios meno šakos ir kaip plačiai pristatomos, kiek rūpinamasi sakralinio meno tyrimų problematikos sklaida, ar įsijungiama į aktualiausias šiandienos diskusijas apie šiuolaikinio meno ir religijos santykį, kaip formuojamos šio santykio problemos. Tuo tikslu straipsnyje pristatomos ir analizuojamos menotyros (architektūrologijos, dailėtyros, teatrologijos) publikacijos žurnale SOTER, išskiriami tarpukario ir pastarojo dešimtmečio periodai, aptariamas publikacijų pobūdis, jų reikšmė, temų įvairovė ir tikslingumas.

ENThere is no scientific journal in Lithuania devoted only to the issues of religion and art. Internationally, there are well-known periodicals, such as “Religion and the Arts” (published by Boston College), and “Kunst und Kirche” (published by SpringerWienNewYork). A Lithuanian magazine which has explored the field the most is “Logos”: it covers religion, philosophical, comparative and art studies. Other magazines of religion research which also cover art include the following: “SOTER”, “Naujasis židinys-Aidai”, “Religija ir kultūra”, “Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis”, and “Artuma”. The magazine “SOTER” was published from 1924 until 1939. When the Lithuanian University was closed down, the magazine was wound up together with the loss of independence and freedom of speech. The magazine was restored in 1999 and is now celebrating its tenth year anniversary, which is a special occasion to explore “SOTER” and the attention it pays to art, branches of art and their coverage, as well as the emphasis paid on the dissemination of problems related to sacral art, the relationship of modern art and religion and the means of formulating issues at stake in this field. The article presents and analyses “SOTER” articles about architecturology, study of art and theaterology; it speaks about the interwar period and more recent years, discusses the type of publications, their meaning, the purpose and variety of topics covered.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24108
Updated:
2018-12-17 12:37:38
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: