Naratyvinių Švč. Mergelės Marijos atvaizdų ikonografija XVII-XVIII a. Lietuvos tapyboje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naratyvinių Švč. Mergelės Marijos atvaizdų ikonografija XVII-XVIII a. Lietuvos tapyboje: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011.
Pages:
165, [77] p
Notes:
Disert. rengta 2006-2011 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Švč. Mergelė Marija; Ikonografija; Naratyvinis atvaizdas; Lietuvos tapyba.
EN
Virgin Mary; Iconography; Narrative image; Lithuanian painting.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Iconography of narrative blessed Virgin Mary images in Lithuanian painting of 17th - 18th centuries Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011 54 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pirmą kartą kompleksiškai tyrinėjama naratyvinių Švč. Mergelės Marijos atvaizdų ikonografija, jos šaltiniai ir sklaida XVII–XVIII a. Lietuvoje. Pagrindinis tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos paveldą pasirinktos, visais krikščioniškosios kultūros klestėjimo amžiais aktualios temos aspektu ir tokiu būdu užpildyti vieną iš Lietuvos menotyros spragų. Disertacijoje atskleidžiamos naratyvinių Švč. Mergelės Marijos atvaizdų sklaidos gairės potridentinės Europos dailėje, aiškinamasi Tridento susirinkimo įtaka naratyvinės mariologijos ikonografijai, analizuojami tekstiniai ir vizualieji XVII–XVIII a. ikonografijos šaltiniai Lietuvoje. Remiantis šaltinių tyrimais, nustatinėjamos ikonografinių tipų sklaidos tendencijos, įvertinamos kūrinių ikonografinės ypatybės, atskleidžiant siužeto kilmę, teologinį matmenį, aptariant kompozicines schemas, elementus, jų simbolinę reikšmę, ieškoma kūrinių pirmavaizdžių. Darbe pirmą kartą plačiau tiriami iš svetur į Lietuvą patekę liturginiai leidiniai, kaip viena reikšmingiausių naratyvinių Švč. Mergelės Marijos atvaizdų ikonografijos šaltinių grupė (ypač Mišiolai, sudarantys gausiausią dalį). Nauja ir tai, kad disertacijoje, gilinantis į vidinę kūrinio ikonografijos struktūrą ir ieškant jos kilmę pagrindžiančių teiginių, remiamasi originaliais Europoje populiarių veikalų, funkcionavusių ir XVII–XVIII a. Lietuvoje, tekstais, turėjusiais įtakos Europos viduramžių krikščioniškosios ikonografijos formavimuisi. Gilinimasis į originalius tekstus praturtina ir praplečia Lietuvos pavyzdžių ikonografijos sampratą.

ENIn the dissertation the iconography of the narrative Blessed Virgin Mary images, its sources and spread in the Lithuania of the 17th -18th centuries have been investigated in complex for the first time. The principal objective of the investigation has been to evaluate Lithuanian heritage according to the aspect of the chosen theme relevant during all the centuries of flourishing of the Christian culture and in this way to fill one of the gaps of Lithuanian art criticism. In the dissertation the guidelines of spread of narrative Blessed Virgin Mary images in Post-Trident European art, the influence of Council of Trent to the narrative Mariology iconography has been elucidated, text and visual iconography sources of the 17th - 18th century Lithuania have been analyzed. Following the investigations of the sources the tendencies of spread of iconographic types have been established, the iconographic peculiarities of the paintings have been evaluated by revealing the origin, theological dimension, discussing compositional schemes, elements, their symbolic significance, the paintings prototypes have been looked for. In the paper the liturgical publications which appeared in Lithuania from abroad have been investigated broader, as one of the most meaningful group of narrative Blessed Virgin Mary image iconography. The novelty of the dissertation lies in the fact that in it plumbing into the inner structure of the painting iconography and looking for statements grounding its origin the author follows original texts of works popular in Europe which were functioning in the Lithuania of the 17th-18th centuries as well and had an influence on the formation of European medieval Christian iconography. Plumbing into the original texts enriches and expands the conception of the Lithuanian specimen iconography.

ISBN:
9789955126799
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39932
Updated:
2022-02-07 20:08:27
Metrics:
Views: 4
Export: