Mažosios Lietuvos metalinių lietinių antkapinių kryžių technologinės bei stilistinės ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos metalinių lietinių antkapinių kryžių technologinės bei stilistinės ypatybės
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2010, 15, p. 88-101
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antkapiniai paminklai; Kapinės; Kryždirbystė; Lauksargiai; Mažoji Lietuva; Metaliniai lieti kryžiai; Metaliniai lietiniai kryžiai; Rusnė; Smalininkai; Cemetery; Cross crafting; Iron crosses; Lauksargiai; Lithuania Minor; Rusnė; Smalininkai; The cast iron crosses; The cross making; The tomb monuments; Tombstones.
Keywords:
LT
Antkapiniai paminklai; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kryždirbystė; Kryžiai / Crosses; Lauksargiai; Mažoji Lietuva; Paveldas / Heritage; Rusnė; Smalininkai.
EN
Cemetery; cross making; Lithuania Minor; tomb monuments; Tombstones.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamas reikšmingas Mažosios Lietuvos kryždirbystės palikimas –antkapiniai metaliniai lietiniai kryžiai Smalininkų, Lauksargių ir Rusnės apylinkėse. Šio darbo tikslas – remiantis ilgamečiais sistemingais natūriniais tyrimais apibūdinti specifinio etnokultūrinio regiono lietinius kryžius kaip XIX a. pabaigos – XX a. pradžios tenykščių dailiųjų amatų būdingus elementus. Nustatytos tokių dirbinių technologinės bei stilistinės ypatybės leidžia geriau pažinti anuometinės tradicinės gyvensenos bei krašto kryždirbystės ypatybes. Tyrimas atskleidžia, kad metaliniai lietiniai antkapiniai kryžiai Mažojoje Lietuvoje, paplitę XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, iš dalies išstūmė senoviškesnius medinius bei akmeninius memorialinius ženklus. Mažosios Lietuvos lietiniai kryžiai atspindėjo įvairias istorizmo pakraipas bei vėlesnį jugendstilių. Ypatingai išplito neogotikinės stilistikos dirbiniai. Dalis lietinių kryžių buvo pažymimi firmos ženklais. Daug tokių ženklų priklausė Tilžės liejykloms, tačiau iš esmės krašte vyravo mažatiražė lietinių kryžių gamyba. Tikriausiai jie būdavo liejami įvairiose dirbtuvėse, naudojant daug skirtingų liejimo formų. Nors pati lietinių antkapinių kryžių technologija bei jų stilistiniai prototipai buvo atgabenti iš Vakarų, tačiau Mažojoje Lietuvoje galėjo būti sukurti lokaliniai tokių dirbinių variantai, galbūt nežinomi kituose Europos regionuose. Jie galėtų būti laikomi originaliais Mažosios Lietuvos kryždirbystės kūriniais.

ENThe article examines significant heritage of Lithuania Minor cross-crafting: gravestone cast metal crosses in Smalininkai, Lauksargiai and Rusnė environs. The purpose of this thesis is based on long-term systematic site researches to describe cast crosses of a specific ethnocultural region as characteristic elements of the fine crafts of those lands in the late 19th century – early 20th century. Defined technological and stylistic peculiarities of such articles allow to gain better understanding of peculiarities of the then traditional lifestyle and cross crafting of that land. The research reveals that metal cast gravestone crosses in Lithuania Minor, widely spread in the late 19th century and early 20th century, partly pushed older wooden or stone memorial signs out. Cast crosses of Lithuania Minor reflected various historicism trends and later jugendstil. Articles of Neo-Gothic style became highly popular. Some cast crosses had trademarks imprinted. A big number of such trademarks belonged to Tilsit foundries, but on the whole limited edition production of cast crosses prevailed in the land. They probably were cast in various workshops by using a number of different casts. Though the very technology of cast gravestone crosses and their stylistic prototypes were brought from the West, but local versions of such articles, probably unknown to the rest of Europe, could have been created in Lithuania Minor. They could be considered as original cross crafting articles of Lithuania Minor.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28149
Updated:
2018-12-17 12:48:47
Metrics:
Views: 35    Downloads: 7
Export: