Metaliniai antkapiniai kryžiai Rusnės apylinkių kapinėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaliniai antkapiniai kryžiai Rusnės apylinkių kapinėse
Alternative Title:
Metal monumental crosses in burial ground of Rusnė localities
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2004, 11, p. 160-169
Keywords:
LT
Rusnė; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kryžiai / Crosses.
Summary / Abstract:

LTSenosios kapinės Rusnės apylinkėse (kaip ir visos kapinės Mažojoje Lietuvoje) buvo labai nusiaubtos po 1944 metų, jos toliau niokotos ir po 1990 m. Tai liudija ir natūrinių tyrimų metu užfiksuotos antkapinių paminklų bei kitos tradicinių kapinių įrangos nuolaužos. Metaliniai antkapiniai kryžiai ir Rusnės apylinkių senųjų kapinių buvo masiškai grobiami, todėl dabar neįmanoma atlikti buvusių dirbinių tikslios statistinės analizės. Tačiau ir negausių išlikusių kryžių analizė rodo buvusius vietinius savitumus. Visų išlikusiųjų metalinių antkapinių kryžių matavimai leidžia juos klasifikuoti, nustatyti ypatybes. Daug kryžių į Rusnės apylinkes būdavo atgabenama iš Tilžės – praeityje svarbiausio pramonės centro. Nustatyta 21 metalinių lietinių kryžių ir 35 kaltinių kryžių variantai. Jų gausa rodo, kad šių dirbinių gamyba nebuvo standartizuota, kad kryžius gamindavo daug įvairių dirbtuvių bei meistrų. Metaliniai antkapiniai kryžiai atspindi vietos tradicinės gyvensenos ypatybes. Antai Rusnės apylinkių kapinėse likę palyginti daug masyvių (ir brangesnių) kryžių. Tai rodo, kad ten gyveno nemaža pasiturinčių žmonių, galėjusių užsakyti brangesnius antkapinius kryžius savo artimiesiems. Tai liudija ir gana įvairūs bei puošnūs kaltiniai kryžiai. Antkapinių kryžių ir jų liekanų detalus tyrimas leidžia kaupti medžiagą buvusioms tradicijoms, krašto dvasinei kultūrai apibūdinti. Nuoseklus ir išsamus suniokotų kapinių liekanų fiksavimas leidžia bent tyrimų medžiagoje išsaugoti toliau naikinamos Mažosios Lietuvos medžiaginės kultūros fragmentus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kryžiai; Kapinės; Rusnės apylinkės; Crosses; Cemetery; Rusnė district.

ENAncient burial ground in Rusnė localities (as well as burial grounds in Lithuania Minor) was devastated after 1944 and this devastation continued later after 1990. This fact is confirmed by remains of monuments and of other traditional facilities of burial ground recorded during researches. A lot of metal monumental crosses were stolen from ancient burial grounds of Rusnė localities and therefore currently it is impossible to perform exact statistical analysis of all previous items. However an analysis of a small amount of left crosses indicates particularities of the past. Measurements of all left metal monumental crosses let us to classify them and to define their features. A lot of crosses used to be transported to Rusnė localities from Tilžė, the most important industrial centre of that time. It has been found 21 types of metal moulded crosses and 35 types of beaten crosses. A big amount of these crosses indicates that manufacturing of these articles have not been standardized that various manufactures and workshops were involved in their production. Metal monumental crosses reflect features of traditional everyday life of local people. For example, in a burial ground of Rusnė localities a lot of large crosses (and the more expensive) are left. This fact evidences that a lot of rich people lived here, who afforded expensive monumental crosses for their relatives. Various and decorated beaten crosses also evidence this fact. Detailed research of monumental crosses enables to collect material for description of spiritual culture of that region. Coherent recording of remains from destroyed burial ground enables to preserve fragments of material culture of Lithuania Minor.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7959
Updated:
2018-12-17 11:20:51
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: