Kapų apvadai smalininkų apylinkių senosiose kapinėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kapų apvadai smalininkų apylinkių senosiose kapinėse
Alternative Title:
Grave edging in old cemeteries of Smalininkai area
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2002, 9, p. 144-151
Keywords:
LT
19 amžius; Smalininkai; Lietuva (Lithuania); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LT2002 m. Smalininkų apylinkėse buvo tyrinėtos senosios kapinės. Iš viso buvo tirtos aštuonios senųjų kaimų bei miestelių kapinės: Antužių, Apšriūtų, Leipgirių, Pagulbinių, Kalvelių, Baltupėnų, Smalininkų kaimo ir miestelio kapinės. Kaip ir visur, kapinių tvarkymas, jų medžiaginiai įrangos elementai parodo krašto ir konkrečios vietovės gyvenseną, anuometinį pragyvenimo lygį, dvasines nuostatas ir kt. Visa tai atspindi labai būdinga Mažosios Lietuvos kapinių antkapių rūšis – kapų apvadai. Kapų apvadai – santykinai geriausiai išlikusi Mažosios Lietuvos medžiaginės kultūros paveldo dalis, gausiausiai išlikę krašto senųjų kapinių įrangos elementai. Jų randama net ir suniokotose bei apleistose krašto kapinėse. Kapų apvadai Mažojoje Lietuvoje paplito XIX a. Jų ypač pagausėjo XX a. pradžioje, kai krašte išsivystė cemento gaminių pramonė. Dalis buvusių metalinių apvadų buvo pagrobta po 1944 m. Kapų apvadų pobūdis bei jų gausa akivaizdžiai siejasi su gyvenvietės ekonominiu išsivystymu. Kapų apvadų stilistika atspindėjo tuometines madas, stilistines apraiškas bei stilistines kryptis. Būdingas ir tradicionalizmas – mieliau pasirenkami ankstesnėms epochoms būdingi, visiems įprasto pavidalo gaminiai. Didelė kapų apvadų paklausa lėmė dideles jų gamybos apimtis bei lanksčią pasiūlą. Buvo išrandami vis nauji apvadų puošimo būdai, konstrukciniai ir kiti patobulinimai. Nuodugnus senųjų kapinių liekanų tyrimas, užfiksuojami visų kapų apvadų bei jų liekanų išmatavimai leidžia sukaupti medžiagą statistinei analizei. Tokia analizė suteikia žinių apie tradicinę gyvenseną po 1944 metų suniokotame krašte, apie sunaikintą jo kultūrą.Reikšminiai žodžiai: Smalininkų apylinkės; Kapinės; Kapų apvadai; End of 20th C.; 1half of 20th C.

ENIn 2002, old cemeteries of Smalininkai area were researched. In total, there were eight cemeteries of old villages and towns examined: Antužiai, Apšriūtai, Leipgiriai, Pagulbiniai, Kalveliai, Baltupėnai, Smalininkai village and town cemeteries. As everywhere, maintenance of cemeteries, their material construction elements demonstrate lifestyle predominant within region or a particular location, standards of living levels typical of past times, spiritual attitudes and so on. All that is reflected by a very widespread type of grave tombstones found in Lithuania Minor – grave edgings. Grave edgings are relatively best-preserved part of Lithuania Minor material heritage, construction elements of old cemeteries preserved in abundance. They are found even in ravaged and abandoned cemeteries. Grave edgings became widespread in Lithuania Minor in XIX c. They became especially pervasive in the beginning of XX c., when concrete production industry became well-established in the region. A part of former metal edgings were plundered after 1944. The nature of grave edgings and their wealth obviously correlate with settlement’s level of economic development. Styles of grave edgings reflected fashion, stylistic manifestations, and stylistic directions of those times. One also finds elements of traditionalism: some people chose elements typical of earlier periods, conventional appearance. A great demand for grave edgings led to big production volume and flexible supply. Ever new ways of decorating edgings, contraction and other improvements were found. A detailed examination of remains of old cemeteries, recorded measurements of all grave edgings and provides material for statistical analysis.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7929
Updated:
2018-12-17 10:59:05
Metrics:
Views: 70
Export: