Metaliniai kapų aptvarai Rusnės apylinkių senose kapinėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaliniai kapų aptvarai Rusnės apylinkių senose kapinėse
Alternative Title:
Metal fences of burial places in ancient graveyard of Rusnė counties
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2001, 8, p. 191-207
Keywords:
LT
Kintai; Rusnė; Lietuva (Lithuania); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kryžiai / Crosses; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe siekta detaliai ir nuodugniai ištirti senųjų kapinių paveldą ruože tarp Rusnės ir Kintų (savitos etnokultūros plote Nemuno deltoje ir prie Kuršių marių). <...>Kapinės tyrinėtos kultūrologiniu aspektu kaip kompleksiniai kultūros paveldo objektai, apsiribojant jų antžemine įranga (kapinių plotas ir jo parengimas, apželdinimas, vartai ir tvoros, antkapiniai paminklai bei kryžiai, kapų aptvarai ir kt.). Šios kapinės tyrinėtos kaip svarbus tradicinės kaimiškosios gyvensenos Mažojoje Lietuvoje elementas, sovietinio etnocido sunaikinto baltiško etnokultūrinio regiono vienas paskutinių pėdsakų. Senųjų kapinių savitumai atspindi tenykščių gyventojų pasaulėjautą, jų medžiaginės bei dvasinės kultūros ypatybes. Metaliniai (kaltiniai bei lietiniai) kapų aptvarai buvo plačiai paplitusi Mažojoje Lietuvoje tradicinių kapinių įrangos dalis. Jų paplitimas tiesiogiai siejosi su vietos gyventojų socialine-ekonomine padėtimi bei etnokultūrinėmis tradicijomis. Dabar tai reikšminga sunaikinto krašto – Mažosios Lietuvos kultūros paveldo dalis. Metalinius aptvarus bei ruošinius jiems gamino daug metalo dirbtuvių bei gamyklų. Gyventojams buvo siūlomi labai įvairios išvaizdos, skirtingai dekoruoti aptvarai, atitikę to laikotarpio madingas stilistines nuostatas. Išvystyta aptvarų gamyba lėmė gana tobulų konstrukcinių schemų parinkimą, aukštą dirbinių kokybę ir jų ilgaamžiškumą, dekoratyvinių detalių įvairovę, išradingus kompozicinius sprendimus. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Kapinės; Antkapiniai metaliniai kryžiai; Rusnė.

ENThis work aims to provide detailed and exhaustive investigation of heritage of ancient graveyard in Rusnė and Kintai regions (region of distinctive area of Nemunas delta near Curronian lagoon).<...>Graveyard was investigated under culturological aspect as complex object of cultural heritage restricting in terms of its over-ground equipment (area of graveyard and its preparation, planting, fences and gates, monuments and crosses, fences of burial places etc.). This graveyard was investigated as important element of traditional rural lifestyle in Lithuania Minor, as one of the last traces of Baltic ethno-cultural region destroyed by soviet ethnocide. Particularities of ancient graveyard reflect world sense of local inhabitants and properties of their material and spiritual culture. Metal (beaten and moulded) fences of burial place were widely spread in Lithuania Minor as part of traditional equipment of graveyard. Their spread is directly connected with social-economic status of local inhabitants and ethno-cultural traditions. Now it is significant part of cultural heritage of destroyed land of Lithuania Minor. Metal fences and blanks have been manufactured by various workshops and plants. Fences of different appearance and decoration, corresponding to fashion style of that time were proposed to inhabitants. Developed manufacturing of fences determined pretty perfect selection of construction schemes, high quality and durability of products, variety of decorative details and inventive solutions of composition.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7915
Updated:
2018-12-17 10:50:27
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: