Metaliniai kaltiniai kryžiai Priekulės apylinkių kapinėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaliniai kaltiniai kryžiai Priekulės apylinkių kapinėse
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2005, 12, p. 107-119
Keywords:
LT
Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kryžiai / Crosses; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTNuo 1944 metų Mažosios Lietuvos senosios kapinės buvo labai suniokotos, didžiuma tradicinės kapinių įrangos buvo pagrobta ar sunaikinta. Šiame straipsnyje aprašomi Priekulės apylinkėse 2004 metais atliktų etninės architektūros objektų tyrimai, kai greta kitų paveldo objektų buvo fiksuota ir senųjų kapinių įranga. Tame regione aptikta nemaža metalinių kaltinių kryžių, vertų atskiros analizės. Straipsnyje aptariami 27 senosiose kapinėse (Ašpurvių II, Dereeklių I ir II, Dituvos II, Dvylių II ir III, Gelžinių, Gropiškių I, Grumblių, Kalviškių, Kojelių I ir II, Kontvainių, I.abotakių, Lankupių, Laimių, Lūžgalių, Pangesų II, Pleškučių I ir III, Pozingių I ir II, Spengių, Stragnų II, Šilgalių, Triaubų, Venckų) užfiksuoti 194 metaliniai kaltiniai kryžiai, nagrinėjami jų saviti bruožai. Senųjų metalinių kaltinių antkapinių kryžių formų analizė parodė, kad nors praeityje sekta tam tikrais pavyzdžiais (kuriuos būtų galima apibendrinti keliolika pagrindinių variantų), tačiau vietos meistrai stengėsi surasti savitą stilių (skirtingai dėstydami puošmenas, naudodami vienokius ar kitokius dekoratyvinius elementus ir kt.). Naudota daugiapakopė puošybos sistema, kurią galima apibūdinti pagal kelias lygiagrečių kriterijų grupes. Senieji metaliniai kaltiniai antkapiniai kryžiai nebuvo gaminti industriniu būdu kaip standartiniai gaminiai. Jie buvo savaip individualizuojami, tai - savotiški vienetiniai kūriniai (dailiųjų amatų dirbiniai).Reikšminiai žodžiai: Metaliniai kryžiai; Kaltiniai kryžiai; Antkapiniai paminklai; Mažoji Lietuva; Priekulės apylinkų kapinės.

ENStarting from 1944 the old cemetery of the Lithuania Minor was ravaged and most of the traditional cemetery equipment was stolen or destroyed. The article describes the studies of objects of ethnic architecture, performed in Priekulė area in 2004, when the equipment of the old cemetery was also registered together with other objects of heritage. A good deal of wrought metallic crosses, which are worth of an individual analysis, was found in the region. The article discusses 194 wrought metallic crosses, found in 27 old cemeteries (Ašpurviai II, Dercekliai I and II, Dituva II, Dvyliai II and III, Gelžiniai, Gropiškiai I, Grumbliai, Kalviškiai, Kojeliai I and II, Kontvainiai, Labotakiai, Lankupiai, Laimiai, Lūžgaliai, Pangesai II, Pleškučiai I and III, Pozingiai I and II, Spengiai, Stragnai II, Šilgaliai, Triaubiai, Venckai), the peculiar traits of the said crosses are examined. The analysis of the forms of the old wrought metallic tomb crosses showed that although certain examples were followed in the past (which could be summarized as ten-plus main variants), the local masters attempted to find a peculiar style (by creating different layout of decorations, using of different decorative elements, etc.). Multi-level decoration system was used, which may be characterized in terms of several groups of parallel criteria. The old wrought metallic tomb crosses were not produced in the industrial way as standard products, they were individualized and peculiar task-works.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3044
Updated:
2018-12-17 11:37:03
Metrics:
Views: 88    Downloads: 7
Export: