Litauische Verse aus lutherischen Kirchenliedern auf Grabmälern im Memelland

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Litauische Verse aus lutherischen Kirchenliedern auf Grabmälern im Memelland
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antkapiai; Antkapių įrašai lietuvių kalba; Bažnytinės giesmės; Evangelikų kapinės; Klaidėdos kraštas; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Laidojimo papročiai; Laidotuvių giesmės; Liuterio giesmės; Liuteronai; Religinės giesmės; Įrašai evangelikų antkapiuose; Epitaphs; Evangelical Cemetery; Funeral manner; Funeral songs; Inscriptions on gravestones of Evangelicals; Klaipėda region; Luther's psalms; Lutheranism; Memelland; Religious hymn; Religious songs; The Klaipėda Region; Tombstones.
Keywords:
LT
Antkapiai; Antkapių įrašai lietuvių kalba; Evangelikai / Evangelicals; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Įrašai evangelikų antkapiuose; Klaidėdos kraštas; Liuteronai.
EN
Epitaphs; Evangelical Cemetery; Funeral manner; Funeral songs; Inscriptions on gravestones of Evangelicals; Klaipėda Region; Lutheranism; Luther's psalms; Memelland; Religious hymn; Religious songs; Tombstones.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos lietuviškos eilės iš liuteroniškų bažnytinių giesmių Klaipėdos krašto antkapiniuose paminkluose. Autoriaus dėmesio objektas – senosiose Klaipėdos krašto protestantų kapinėse esantys antkapių tekstai. Pažymima, kad liuteroniškoje Klaipėdos krašto tradicijoje buvo paprotys šalia mirusiojo duomenų – vardo, pavardės, gimimo ir mirties datų ir kitų svarbių mirusiojo duomenų - įrašyti kokią nors giesmės citatą. Darbe analizuojami 2006 metais Klaipėdos universiteto mokslininkų surinkti 89 liuteronų giesmių tekstai ant antkapių. Aprašomos giesmių užrašymo ant antkapių vietos, atskleidžiamos jų temos. Pažymima, kad dažniausiai pasitaikanti citata yra iš giesmės „Kristus mano linksmybė“, tekstai iš giesmių skyriaus „ Mirtis ir amžinybė", citatos iš giesmės „Guliu palaidotas gražiai“. Atkreipiamas dėmesys, kad Klaipėdos ir Šilutės kapinėse buvo atrasti giesmių tekstai, pritvirtinti ant užpakalinės kryžiaus dalies. Pabrėžiama ir fotografuotinėmis iliustracijomis patvirtinama, kad dauguma giesmių tekstų yra įrašyti ant ovalių porceliano plokštelių, ir gana retai ant granito plokščių. Aprašomos giesmių tekstų variacijos ir jų galimos atsiradimo priežastys. Aptardamas įrašų temas, autorius pažymi, kad juose nebuvo tragiškų elementų, ypatingo gedulo ar sentimentalumo, o veikiau pasitikėjimas Dievo visagalybe ir supratimas, kad visi turi palikti šį pasaulį; dažniausiai būdavo pabrėžiamas mirusiojo pamaldumas, padėka už žemiškąjį gyvenimą, viltis visiems vėl susitikti amžinybėje.

ISSN:
1614-2608
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19337
Updated:
2020-03-12 13:26:50
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: