Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai
Alternative Title:
Graveyards and gravestones from Lithuania Minor
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2010-2014.
Pages:
2 kn
Series:
Mažosios Lietuvos kultūros paveldas
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Mažosios Lietuvos kapinės: Publikacijų ir šaltinių apžvalga; Mažosios Lietuvos kultūros raidos bruožai; Kapinių kūrimas ir įrengimas; Tradicinių kapinių įrangos elementai; Senųjų kapinių likimas po 1944 m. — Antkapiniai paminklai ir kiti kapinių įrangos elementai: Šeimos kapų aptvarai; Kapų apvadai; Mediniai antkapiniai kryžiai ir krikštai; Metaliniai kaltiniai antkapiniai kryžiai; Metaliniai lietiniai antkapiniai kryžiai; Akmeniniai antkapiniai paminklai; Betoniniai antkapiniai paminklai; Įrašai apie palaidotuosius; Kiti kapinių įrangos elementai — Smalininkų-Baltupėnų ruožo senosios kapinės ir jų įranga: Ruožo ypatumai; Smalininkų-Baltupėnų ruožo kapinių aprašai; Šeimos kapų aptvarai; Kapų apvadai; Mediniai antkapiniai kryžiai; Metaliniai kaltiniai antkapiniai kryžiai; Metaliniai lietiniai antkapiniai kryžiai; Akmeniniai antkapiniai paminklai; Betoniniai antkapiniai paminklai; Įrašai apie palaidotuosius; Kiti kapinių įrangos elementai — Lauksargių-Piktupėnų ruožo senosios kapinės ir jų įranga: Ruožo ypatumai; Lauksargių-Piktupėnų ruožo kapinių aprašai; Šeimos kapų aptvarai; Kapų apvadai; Mediniai antkapiniai kryžiai; Metaliniai kaltiniai antkapiniai kryžiai; Metaliniai lietiniai antkapiniai kryžiai; Akmeniniai antkapiniai paminklai; Betoniniai antkapiniai paminklai; Įrašai apie palaidotuosius; Kiti kapinių įrangos elementai — Rusnės-Minijos ruožo senosios kapinės ir jų įranga: Ruožo ypatumai; Rusnės-Minijos ruožo kapinių aprašai; Kapų aptvarai; Kapų apvadai; Mediniai antkapiniai kryžiai ir krikštai; Metaliniai kaltiniai antkapiniai kryžiai; Metaliniai lietiniai antkapiniai kryžiai; Akmeniniai antkapiniai paminklai; Betoniniai antkapiniai paminklai; Įrašai apie palaidotuosius; Kiti kapinių įrangos elementai —Kapinių paveldo ypatumai tirtose vietovėse: Kapinių ypatumai; Antkapinių paminklų ypatumai — Išvados — Summary — Zusammenfassung — Šaltiniai ir jų santrumpos — Literatūra — Priedai — Geografinė rodyklė.
Keywords:
LT
Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kryžiai / Crosses; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Reviews:
Recenzija leidinyje Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. 2012, Nr. 20, p. 355-357
Summary / Abstract:

LTMonografijos objektas – Mažosios Lietuvos senosios kapinės, ten statyti tradiciniai antkapiniai paminklai ir kita tokių kapinių įranga. Kapinių paveldas tiriamas architektūros, menotyros ir kultūrologijos požiūriu kaip tradicinės krašto gyvensenos ir dvasinės kultūros regioninių ypatybių atspindys. Mažosios Lietuvos tradiciniai antkapiniai paminklai atskleidžia savitus lietuviškos kryždirbystės bruožus, lituanistinio paveldo ypatybes. Sudėtingi istorijos reiškiniai lėmė Mažosios Lietuvos tradicijų susiformavimą ir gyvavimą XIV–XX a. pirmoje pusėje. Krašte klostėsi ir savos laidosenos, kryždirbystės tradicijos. Būtent Mažoji Lietuva išsiskyrė savitais mediniais antkapiniais ženklais – krikštais. XIX a. pamažu siejantis senesniems ir naujesniems bruožams, klostėsi nauji tradicijų variantai: metaliniai, akmeniniai ir betoniniai antkapiniai paminklai. Knygoje apibūdintos senųjų kapinių ir antkapinių paminklų įvairiose Mažosios Lietuvos vietovėse ypatybės. Analizuojamas trijų šio regiono vietovių kapinių paveldas, atskleidžiami buvusių kapinių ir antkapinių paminklų lokaliniai savitumai, nulemti tradicinės gyvensenos ypatybių, gamtos sąlygų ir geografinės padėties. Taip pat pateikiamos bendros žinios apie Mažosios Lietuvos kapines ir antkapinius paminklus, apžvelgiama jų tyrinėjimų istorija. Sistemingas ir išsamus senųjų kapinių liekanų tyrimas pateikia vertingą informaciją apie buvusius kapinių įrangos elementus. Šie duomenys leidžia sugretinti skirtingų vietovių kapinių įrangos elementus, nustatyti lokalinius savitumus ir visam regionui būdingus bruožus.Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Kapinės; Antkapiniai paminklai; Kapinių paveldas; Memorialiniai ženklai; Kryžiai; Mediniai kryžiai; Lithuania Minor; Cemetery; Cemetery Heritage; Wooden crosses; Monuments; Gravestones.

ENThe object of the monograph is the old cemetery of Lithuania Minor, traditional tombstones and other facilities. Cemetery heritage is investigated from the point of view of architecture, art criticism and culturology as the reflection of traditional lifestyle of the region and regional peculiarities of spiritual culture. The traditional tombstone monuments of Lithuania Minor reveal distinct features of Lithuanian cross-making and peculiarities of Lithuanian heritage. Complex historical phenomena determined the formation and existence of the traditions of Lithuania Minor in the 14th c. – the first half of the 20th c. Distinct burial and cross-making traditions developed in the region. It was namely Lithuania Minor that distinguished by original wooden tombstone markers, i.e. krikštas. In the 19th c. the old and new features merged and new tradition variants developed: metal, stone and concrete tombstone monuments. The book describes the peculiarities of the old cemetery and tombstone monuments in various localities of Lithuania Minor. The paper analyses the cemetery heritage of three localities of the region, reveals the local features of former cemetery and tombstone monuments determined by traditional lifestyle, natural conditions and geographical location. It also presents general information about the cemetery and tombstones of Lithuania Minor and overviews the history of their research. A systematic and exhaustive research of the remains of the old cemetery provides valuable information about the former elements of cemetery facilities. These data enable comparing the elements of cemetery facilities of different localities and establishing local peculiarities as well as features typical of the entire region.

ISBN:
9789955259015
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28502
Updated:
2021-01-19 23:11:10
Metrics:
Views: 118
Export: