Žemaitijos vardas senuosiuose žemėlapiuose: formos ir transformacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitijos vardas senuosiuose žemėlapiuose: formos ir transformacijos
Alternative Title:
Žemaitija on ancient maps: forms and transformations of its name
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2019, t. 39, p. 25-48. Unknown land of Žemaitija: the 13th to the 18th centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai
Keywords:
LT
13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Lietuva (Lithuania); Geografija / Geography.
Summary / Abstract:

LTŽemaitijos pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltinuose faktas yra žinomas: 1219 m. Ipatijaus metraštyje paminėti žemaičių kunigaikščiai drauge su kitais Lietuvos kunigaikščiais sudarė taiką su Voluine. Tačiau Žemaitijos pirmasis užfiksavimas senuosiuose žemėlapiuose nėra detaliai ištirtas ir pagrįstas, nepaisant to, kad senieji žemėlapiai neretai yra pirmasis ir pagrindinis vieno ar kito geografinio, sociokultūrinio, socioekonominio objekto arba reiškinio paminėjimo šaltinis. Straipsnio tikslas yra aptarti Žemaitijos vardo formas ir transformacijas senuosiuose žemėlapiuose, paaiškinti tokių pasirinkimų motyvus. Straipsnyje analizuojami ir senaisiais žemėlapiais sąlyginai laikomi visi iki XIX a. pradžios sukurti kartografiniai kūriniai. Tyrime pritaikyta senųjų žemėlapių klasifikacija yra paremta Vaclovo Chomskio pasiūlyta Lietuvos kartografinio vaizdo raidos trijų etapų schema. Žemaitijos vardo formoms ir transformacijoms tyrinėti buvo pasitelkti skirtingos geografinės aprėpties ir įvairių mastelių žemėlapiai, skirti Lietuvai, Lietuvai ir kaimyninėms valstybėms, Lenkijai ir Lietuvai, Europai, Prūsijai ir kt. Tyrimo imtis – daugiau nei 200 žemėlapių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žemaitija (Samogitia); Vakarų Lietuva; Senieji žemėlapiai; Kartografijos istorija; Geografinės sampratos; Žemaitija; West Lithuania; Ancient maps; History of cartography; Geographical concepts.

ENThe first written mention in historical sources of the name of Žemaitija (or Samogitia), the west Lithuanian region, is well-known. In 1219, the Hypatian Codex described how Žemaitijan dukes, along with Lithuanian dukes, made peace with Volhynia. Much less is known about the emergence of the name of Žemaitija on ancient maps, despite the fact that old cartography often provides the first records of various geographical, socio-cultural and socio-economic phenomena. The article not only tries to trace the first appearance of the name Samogitia on maps, but also discusses its various forms and transformations, explaining the motives behind choices of particular forms of the name. The author examines nearly all the maps created before the early 19th century as cartographic sources. For the classification of this volume of material, she uses the concept of the three-stage cartographic depiction of Lithuania proposed by Vaclovas Chomskis. More than 200 maps of different scales and representing different areas, including Lithuania, Lithuania and neighbouring countries, Lithuania and Poland, Europe, Prussia, etc, were researched in order to track the use of different names for Žemaitija. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v39i0.2115
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91231
Updated:
2024-03-17 18:07:42
Metrics:
Views: 52    Downloads: 16
Export: