Saulės bei metalų kultas ir mitologizuotoji kalvystė. Metalų laikotarpio idėjų atšvaitai baltų religijoje ir mitologijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Saulės bei metalų kultas ir mitologizuotoji kalvystė. Metalų laikotarpio idėjų atšvaitai baltų religijoje ir mitologijoje
Alternative Title:
Cult of the sun and metals and mythologized blacksmithing. Reflections of the ideas of the metal ages in baltic religion and mythology
In the Journal:
Būdas. 2019, Nr. 5 (188), p. 51-61
Keywords:
LT
Bronzos amžius; Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos žodis saulė (la. saule, pr. saule,) ir mitinis saulės vaizdinys, atėjęs iš indoeuropiečių dvasinės kultūros, drauge su daugeliu kitų mitologemų atspindi archajinį baltų pasaulėvaizdį. Jis paliudytas senuosiuose rašytiniuose baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose, taip pat gausiai užtinkamas lietuvių ir latvių tautosakoje, stebėtinai išlaikęs savo pirmykštį pavidalą bei mitologinį kontekstą. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į Saulės ryšį su kalvyste. Šio dangaus kūno atsiradimas paaiškinamas kaip dieviško kalvio arba kalvio žmogaus kosmogoninio veiksmo pasekmė. Be to, Saulė arba jos atributai neretai įsivaizduojami esantys iš metalo. Žinomas Saulės vadavimo mitas taip pat yra susijęs su kalvystės įrankiu - kūju. Manoma, kad toks Saulės kontekstas yra neatsitiktinis, galimas daiktas, turintis ryšį su atitinkamo laikotarpio ideologija bei vertybėmis. Mito fragmentas apie tai, kad Saulė yra nukalta kalvio, ir šviesulio sąsaja su metalu galėjo atsirasti tik tuomet, kai rytų Pabaltijyje metalas jau buvo dirbamas, o kalvystė - įprastas amatas. Soliarinių mitinių vaizdinių, paplitusių baltų gyventoje teritorijoje ir apskritai šiaurės bei vidurio Europoje, genezė tad gali būti siejama su metalų laikotarpiu. Tokią sąsają patvirtina ir kitų mokslo sričių tyrimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltų mitologija; Bronzos amžius; Kalvis; Kalvystė; Metalų laikotarpis; Metalų periodas; Saulė; Baltic Mythology; Blacksmith; Blacksmithing; Bronze Age; Farrier; Metal Period; Sun; The Bronze Age; The Sun; The period of metals.

ENThe earliest fragment of the myth of the origin of the Sun comes from a 1261 chronograph (compilation of the chronicle of John Malalas), as well as later sources and Lithuanian and Latvian folklore reveal the connection between the sun and metals and smithery. These sources talk about the sun or its attributes being made of metal, while it appears from a blacksmith’s furnace - forged either by a blacksmith that is a god or a man. The tool of a blacksmith - a great hammer - is related to Eneas Silvio Piccolomini’s (1477) myth of freeing the Sun. In archaic world-view, this mythologised light was associated with blacksmithing and metals, as seen in the Germanic and Finno-Ugric traditions. The idea that the sun is made from metal in the Eastern Baltic States could have appeared at the same time as the craft of blacksmithing. Therefore, the beginnings of solar imagery in the territory of Northern and Central Europe are associated with the metal period. The Balts and Slavs could have been directly or indirectly affected by the dualistic Iranian religion. At some point the Balts were in contact with the Scythians and Sarmatians. The rudiments of the dualistic system of thinking in the mythology of the lights in the sky have been retained also by the northern neighbours of the Balts, the Finno-Ugric peoples. [From the publication]

ISSN:
2669-0403
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81814
Updated:
2020-04-10 06:41:40
Metrics:
Views: 141
Export: