Lietuvos Respublikos savivaldybių raida 1918-1920 m.

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLietuvos Respublikos savivaldybių raida 1918-1920 m
Kita antraštėThe Development of self-governments of the Republic in 1918-1920
AutoriaiMorkūnaitė-Lazauskienė, Aistė
PaskelbtaŠiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2007
Puslapiai284 p.
TurinysPratarmė — Įvadas — Diskusijos apie vietos savivaldą iki Laikinosios vyriausybės sudarymo — Vietos savivaldybių vizija spaudoje — Svarstymai Valstybės Taryboje — Įstatymų bazės sukūrimas: nuo pirmųjų cirkuliarų iki savivaldybių įstatymo — Vietos savivaldos institucijos — Savivaldybių kompetencijos apibrėžimas — Terminų įvairovė — Savivaldybių kūrimasis — Dilema: valsčių ar parapijų komitetai — „... kas laikraštis, vis kitoks patarimas“ — Valsčių savivaldybių rinkimai — Kaimų komitetai — Miestų savivaldybių rinkimai — Rinkimų sistemos — Rinkimų kampanijos — Apskričių savivaldybių rinkimai — Lietuvos tautinės mažumos vietos savivaldybių kūrime — „Įvairios tautinės organizacijos turės būti pritrauktos...“ — Žydai savivaldybių rinkimuose — Lenkai savivaldybių rinkimuose — Kalbos problema savivaldybėse — Valsčių ir apskričių ribų nustatymas — Šalies administracinis-teritorinis suskirstymas — Valsčių ribų kaita — Mažų valsčių panaikinimas — Kaimų „prisiskyrimai“ — Miestai valsčiaus teisėmis — Apskričių reorganizavimas — Pirmųjų savivaldybių veiklos ypatumai — Valdžios perėmimas iš vokiečių okupacinės administracijos — Komplikuoti santykiai su centro valdžia ir jos atstovais — bolševikų invazija ir jos padarinių likvidavimas — Didieji savivaldybių rūpesčiai — Savivaldybių pareigūnai ir tarnautojai — Išvados — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Summary — Priedai — Vietovardžių rodyklė — Santrumpos.
Reikšminiai žodžiai
LTSavivaldos sistema; Savivaldos principai; Vietinis valdymas
ENLocal administration system; Self-governance princeples; Local management
Santrauka / Anotacija

LTMonografijoje nagrinėjam vietos savivaldybių raida besikuriančioje Lietuvos Respublikoje (1918 - 1920 m.). Apžvelgiami savivaldos institucijų statusą reglamentavę teisės aktai, savivaldybių rinkimai, politinių partijų ir tautinių mažumų dalyvavimas juose. Analizuojami savivaldybių santykiai su valstybės valdžios institucijomis, besikuriančia vokiečių okupacine administracija, aptariamos specifinės savivaldybių veiklos sritys. Tiriama, kaip kūrėsi savivaldybės valsčiuose, miestuose ir apskrityse, gilinamasi į konkrečią vietos savivaldos kasdienybę, praktinio savivaldos įgyvendinimo aplinkybes ir sunkumus. [Iš leidinio]

ENThe monograph investigates the development of local self-governments in the Republic of Lithuania being formed (1918 - 1920 m.). Legal acts that regulated the status of the self-government institutions, elections to self-governments, participation of political parties and ethnic minorities in the elections are reviewed. Relations between the self-governments and the public authorities, the German occupation administration that was being created are analysed, specific spheres of the activity of the self-governments are discussed. It is investigated how the self-governments were created in small districts, towns and counties, the specific everyday routine of self-governments, circumstances and difficulties of the implementation of self-governance are thoroughly considered.

ISBN9986387183
Mokslo sritisIstorija / History
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4126
Atnaujinta2020-09-17 17:40:35
Metrika Peržiūros: 5