Anykščių valsčiaus savivaldybė 1918-1940 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anykščių valsčiaus savivaldybė 1918-1940 metais
In the Book:
Anykščiai XX amžiuje . 2000, P. 47-74
Keywords:
LT
Anykščiai; Anykščių valsčius; Biudžetas; Darbuotojai; Gyventojų statistika; Komunalinis ūkis; Kūrimasis; Mokesčiai; Raida; Savivalda; Savivaldybė; Seniūnijos; Tarpukaris; Utenos apskritis; Valsčiaus savivaldybė 1918-1940 m.; Veikla; Švietimas
EN
Activity; Anykščiai; Anykščiai volost; Bildup; Budget; Development; Due; Education; Inhabilitants' statistics; Local Goverment; Monitorities; Municipal Ekonomy; Municipality; Personnel; The interwar period; Utena county; Volost municipality in 1918-1940
Summary / Abstract:

LTLietuvos savivaldybių istorija iki šiol buvo mažai tyrinėta. Atkūrus nepriklausomybę, imta daugiau domėtis miestų, miestelių ir kaimų praeitimi, kai kuriuose tyrimuose rašoma ir apie savivaldą. Rengiant šį straipsnį daugiausia remtasi Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose po ilgų okupacijos metų išlikusiais dokumentais: atrasti beveik visi 1920–1928 m. Anykščių valsčiaus tarybos posėdžių protokolai, iš vėlesnio laikotarpio protokolų išliko tik svarbesnieji, susiję su savivaldybės biudžeto klausimais, taip pat išliko gana daug Utenos apskrities valdybos susirašinėjimo su valsčių savivaldybėmis medžiagos. Straipsnyje aprašomas Anykščių valsčiaus savivaldybės kūrimasis ir veikla pirmaisiais nepriklausomybės metais, valsčiaus tarybos rinkimai ir savivaldybės darbuotojai. Archyve išlikę savivaldybės rinkimų dokumentai atskleidžia to meto politinių ir visuomeninių jėgų pasidalijimą ir įtaką gyventojams formuojant vietos valdžią. Aptariant savivaldybės biudžetą, pajamų ir išlaidų tendencijas, pastebima, kad pirmaisiais nepriklausomybės metais savivaldybių veiklai trukdė tai, kad ilgą laiką nebuvo nacionalinės valiutos, naudoti rusų rubliai ir vokiečių markės. 1922 m. įsivedus litą atsirado galimybė geriau tvarkyti biudžetą. Straipsnyje taip pat aprašomi valsčiaus atstatymo ir tvarkymo darbai, kurie buvo reikalingi dėl Pirmojo pasaulinio karo metu padarytų nuostolių, savivaldybės veikla švietimo ir kultūros srityse, visų pirma kuriant ir išlaikant pradžios mokyklas.

ENSo far, little research has been dedicated to the history of Lithuanian municipalities. After the restoration of independence, scientists became more interested in the past of cities, towns and villages. Some studies mention self-governance. When producing this article, the author used the documents preserved after many years of occupation and stored in the reserves of the Central State Archive of Lithuania: almost all minutes of council sittings of Anykščiai volost of 1920–1928 were discovered, and only the most important documents of the later period related to issues of municipal budget survived. A great deal of correspondence material between the Council of Utena County and municipalities of volosts has remained. The article describes the establishment and activities of Anykščiai Volost during the first years of independence, the elections of the council of the volost and employees of the municipality. Municipal election documents preserved in the archive reveal the distribution of political and public powers and the impact on residents when forming the local governance. In discussing the municipal budget and tendencies in revenues and expenses, the author notes that during the first year of independence, activities of municipalities were slowed down by the absence of national currency, the circulation of Russian roubles and Deutsche Marks. After the introduction of Litas in 1922, the opportunity of better budget administration emerged. The article also describes the restoration and administration works of the volost, which were required for the elimination of the outcomes of WWI, activities of the municipality in the fields of education and culture when developing and maintaining first schools.

Subject Area:
Related Publications:
Lietuvos Respublikos savivaldybių raida 1918-1920 m / Aistė, Morkūnaitė-Lazauskienė. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2007. 284 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21308
Updated:
2013-04-28 19:40:46
Metrics:
Views: 4