Iš Laukuvos valsčiaus savivaldybės 1918-1940 metų istorijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Laukuvos valsčiaus savivaldybės 1918-1940 metų istorijos
In the Book:
Laukuva. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys. Vilnius: Versmė, 2005. P. 279-299. (Lietuvos valsčiai; kn. 14)
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Laukuva; Tauragė; Lietuva (Lithuania); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis fragmentiškais išlikusiai archyviniais šaltiniais, epizodiškai atkuriama Laukuvos valsčiaus savivaldybės 1918-1940 metų veiklos istorija. Autorius pateikia 1921 m. kovo 18 d. Laukuvos valsčiaus gyvenviečių, gyventojų, žemės ir miškų suvestinę, Laukuvos valsčiaus miestelių, dvarų, kaimų ir viensėdžių sąrašą, 1921 m. Laukuvos valsčiaus tarybos narių ir 1924 m. Tauragės apskrities Laukuvos valsčiaus tarybos ir valdybos ir tarnautojų sąrašus, 1930-1934 m. Laukuvos valsčiaus savivaldybės pajamas ir išlaidas bei kitą archyvinę informaciją, susijusią su Laukuvos valsčiaus savivaldybės veikla. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valsčius; Savivaldybė; Rinkimai; Viršaitis; Laukuva; Self-government; Elections; Chief of district; Laukuva.

ENThe article, referring to fragmentary archive sources, presents an episodic history of the activities of the local authority of Laukuva area in 1918-1940. The author provides the summary of settlements, residents, land and forests of Laukuva area as of 18 March 1921, the list of towns, manors, villages and farmsteads, the list of members of the Council of Laukuva area of 1921 and the list of members and officials of the Council and the Board of Laukuva area of 1924, the income and expenses of the local authority of Laukuva area in 1930-1934 and other archive information, pertaining to the activities of the local authority of Laukuva area.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2977
Updated:
2020-06-19 11:21:06
Metrics:
Views: 15
Export: