Nemunaitis ir jo parapija : Nemunaičio parapijos 380-osioms metinėms

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nemunaitis ir jo parapija: Nemunaičio parapijos 380-osioms metinėms
Publication Data:
Vilnius : Katalikų akademija, 2002.
Pages:
2 kn
Notes:
Bibliografija ir vietovardžių rodyklė.
Contents:
Maža parapija – didelė monografija / Vysk. Jonas Boruta — Pratarmė — Įvadas — 1. Nemunaičio miestelis ir seniūnija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Nemunaičio žemė. Nemunaitis XVI–XVII a. viduryje. Nemunaitis nuo XVII a. vidurio iki XVIII a. pabaigos. Nemunaičio miestelis iki XVIII a. pabaigos. Nemunaitis XVIII a. pabaigoje — 2. Nemunaičio parapija iki XVIII a. pabaigos. Parapijos įkūrimo prielaidos. Nemunaičio parapijos įkūrimas. Parapijos gyvenimas ir ūkis — 3. Nemunaitis XIX amžiuje – ХХ amžiaus pradžioje. Nemunaičio miestelis ir dvaras XIX a. pirmoje pusėje. Nemunaičio apylinkių valstiečiai XIX a. viduryje – XX a. pradžioje. Nemunaičio parapija XIX a. – XX a. pradžioje — 4. Nemunaitis 1918–1940 metais. Nemunaičio savivaldos susikūrimas. Nemunaičio valsčius 1919–1931 metais. Nemunaičio šauliai. Politinės bei kitos visuomenės organizacijos ir jų veikla. Pradžios mokyklos. Parapijos gyvenimas — 5. Nemunaitis okupacijų gniaužtuose. Sovietinė okupacija ir aneksija. Vokietijos-Sovietijos karas ir nacių okupacija. Rytų frontas ties Nemunaičiu. Sovietinė reokupacija. Partizaninis karas Nemunaičio apylinkėse 1944–1953 metais — 6. Nemunaičio parapijos bažnyčia ir jos klebonai. Bažnyčios statyba ir perstatymai. Nemunaičio parapijos klebonai — Nemunaičio žydai — Išvadų vietoje — Panaudotų šaltinių ir literatūros sąrašas — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Nemunaitis; Seniūnija; Miestelis; Dvaras; Kaimas; Savivalda; Švietimas; Partizaninis karas; Parapija.
EN
The Grand Duchy of Lithuania; Nemunaitis; Eldership; Town; Estate; Village; Self-government; Education; Guerilla war; Parish.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje sukaupta ir apdorota gausi ir patikima dokumentinė informacija apie Nemunaičio parapijos kaimus ir kitas gyvenvietes bei jų gyventojus. Šita faktografinė medžiaga, papildyta kitais duomenimis, gali būti panaudota rašyti kaimų istorijos apybraižas. Besidomintieji savo giminės šaknimis ras gana daug duomenų šeimų genealogijos studijoms. Akylesnis skaitytojas pastebės, jog tokio pobūdžio informacija nėra nuosekli, - yra pertraukų, kartais nemažų. Atkreiptinas dėmesys, kad imantis genealogijos studijų, bandant sukonstruoti savo giminės genealoginį medį, būtina tuos tarpus užpildyti konkrečia informacija. Kitaip genealoginį medį sukonstruoti nepavyks. Padirbėjus, genealogijai galima susirasti reikiamos informacijos. Ši monografija neatsako ir negali atsakyti į visus iškylančius Nemunaičio ir jo apylinkių istorijos klausimus, nes trūksta kai kurios informacijos, kurią ir kitiems tyrinėtojams susirasti bus labai sunku arba iš viso neįmanoma. Pirmasis skyrius pasakoja Nemunaičio istoriją nuo XVI iki XVIII amžiaus, antrasis – nuo XIX amžiaus iki XX a. pradžios. Kiti skyriai apžvelgia Nemunaičio padėtį 1918-1940 metais bei okupacijų laikotarpiu, o visiškai atskirą skyrių autorius paskyrė Nemunaičio parapijos bažnyčiai ir jos klebonams.

ENThe monograph presents vast and reliable documentary information about villages of the parish of Nemunaitis and other settlements and their residents. This factographic material is supplemented with other data and can be used to produce outlines of the history of villages. Those interested in their family roots will find vast information for family genealogy studies. A more attentive reader will notice that such information is not coherent. It contains gaps. Attention should be paid to the fact that when performing a genealogical research or trying to construct a genealogical tree of one’s family, it is necessary to fill in those gaps with specific information. Otherwise, it will be impossible to construct a genealogical tree. With certain effort, information required for genealogy can be found. This monograph does not and cannot answer to all questions with regard to the history of Nemunaitis and its settlements, since certain information, which is very difficult or impossible to find, is missing. The first section tells about the history of Nemunaitis from the 15th c. to the 18th c., and the second section – from the 19th c. to the beginning of the 20th c. Other sections review the situation of Nemunaitis in 1918–1940 and during the occupation, whereas, a separate section is devoted to the church of Nemunaitis and its deans.

ISBN:
9986592410
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47358
Updated:
2020-05-22 20:25:46
Metrics:
Views: 34
Export: