Optimalaus savivaldybių dydžio paieškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Optimalaus savivaldybių dydžio paieškos
Alternative Title:
Search for the optimal size of municipalities
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTSavivaldybė yra Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetas, kurį valdo jos gyventojų bendruomenės išrinktos savivaldybės institucijos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir kitus įstatymus. Pagrindiniai savivaldybės steigimo kriterijai yra jos pasirengimas tvarkyti ir prižiūrėti savo aplinką, komunalinį ūkį, teikti gyventojams paslaugas ir vykdyti kitas funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo. Savivaldybes sudaro trijų tipų gyvenamosios vietovės - miestai, miesteliai ir kaimai. Straipsnio tikslas - atskleisti, kaip vyksta optimalaus savivaldybių dydžio paieškos. Tiek didelės, tiek mažos savivaldybės turi ir privalumų, ir trūkumų. Mažos savivaldybės skatina visuomenės raišką, o stambesnės leidžia užtikrinti aukštesnės kokybės paslaugas. Piliečiams priimtinesnės mažos bendruomeniškos savivaldybės, kuriose mažiau biurokratijos, o valdžia yra "arčiau" gyventojų. Daugelyje šalių pripažįstama, kad optimalus gyventojų skaičius savivaldybėje neturėtų būti mažesnis nei 5 000. 1995 m. reformuojant teritorinį administracinį tinklą Lietuvoje buvo pasirinktas stambių savivaldybių modelis, panaikinant žemesniojo (apylinkių) lygmens savivaldą. Lietuvos savivaldybės ryškiai skiriasi nuo smulkių posovietinių šalių savivaldybių ir yra artimesnės šiaurės Europos savivaldybėms. Optimalaus savivaldybių dydžio modelio paieška visose šalyse sukelia daug diskusijų. Norint smulkinti savivaldybių tinklą ir kurti naujas savivaldybes, būtini tikslūs savivaldybių ekonominio pajėgumo įvertinimai ir nuodugnus, visapusiškas pasirengimas reformoms.

ENSince there are many arguments about the size municipalities, pros and cons are discussed in the article. The article describes the size of local governments in Lithuania and Europe, analyzes amalgamation and fragmentation tendencies of municipalities. There are very large municipalities in Lithuania compared to the other East and Central European countries that have very small municipalities, because of fragmentation trends during beginning of 1990's. Lithuanian municipalities are more similar to municipalities in Northern European than to those in Eastern Europe. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14502
Updated:
2018-12-17 12:12:32
Metrics:
Views: 72    Downloads: 19
Export: