Vietos savivaldybės ir jų institucijos Lietuvos Respublikoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos savivaldybės ir jų institucijos Lietuvos Respublikoje: disertacija
Alternative Title:
Local municipalities and their institutions in the Republic of Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 1996.
Pages:
145 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1996. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Local self-governments and their institutions in the Republic of Lithuania in the period of 1918-1940 Vilnius : Vilnius University, 1996 18 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – vietos savivaldybės ir jų institucijos Lietuvos Respublikoje. Vietos savivaldos institucijos, kontroliuodamos ir valdydamos dalį visuomeninių reikalų, riboja valstybinės valdžios galią ir yra vienas pagrindinių demokratijos elementų. 1990 m. atstačius Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymą, politiniai pertvarkymai palietė ir vietos savivaldybes. Remiantis 1991 m. vasario 9 d. plebiscitu ir 1992 m. LR Konstitucijos nuostatomis, priimti svarbiausi įstatymai, reguliuojantys vietos savivaldos institucijų organizavimą ir jų funkcionavimą. Šiuo metu ruošiamasi antrajam administracinio – teritorinio suskirstymo ir vietos savivaldos reformos etapui. Vienas pagrindinių veiksnių, sąlygojančių vietos savivaldos instituto bruožus, nustatytą savivaldos autonomijos laipsnį, yra praeities politinės tradicijos ir politinė istorija, taip pat nūdienos politinės sąlygos, Vakarų demokratinių valstybių patirtis bei įtaka. Disertacijoje analizuojamas įstatymais reguliuojamas vietos savivaldybių teisinis statusas, vietos savivaldos institucijų rinkimų mechanizmas, savivaldybių autonomijos bei vietos savivaldos institucijų priežiūros mechanizmai.

ENThe subject of the thesis is local municipalities and their institutions in the Republic of Lithuania. By controlling and running part of the social affairs, local municipal institutions limit the powers of the state governance and are one of the key elements of democracy. After the execution of the sovereign powers of Lithuania was restored in 1990, political reforms touched local municipalities as well. Following the plebiscite of February 9, 1991 and the provisions of the 1992 Constitution, key laws were adopted to regulate the organisation and functioning of local municipal institutions. Currently, work is underway to prepare for a second stage of administrative – regional segmentation and municipal reform. One of the principal elements influencing the characteristics of the municipal institute, the degree of local autonomy is the earlier political traditions and political history as well as today’s political conditions, the experience and influence of Western democracies. The thesis analyses the law-regulated legal status of local municipalities, the elections mechanism of municipalities, the mechanisms of supervision of municipal autonomy and local municipal institutions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11473
Updated:
2022-02-07 20:08:43
Metrics:
Views: 59
Export: