Lietuvos savivaldybių raida ir veiklos finansavimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos savivaldybių raida ir veiklos finansavimas
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2002.
Pages:
277 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Savivalda; Savivaldybė; Administraciniai teritoriniai vienetai; Savivaldybių finansavimas; Self-government; Municipality; Administrative territorial units; Municipal funding.
Contents:
Įvadas — 1. Savivaldos lietuvoje kilmė ir raida: 1.1. Ištakos ir savavaldžių administracinių teritorinių vienetų plėtotė; 1.2. Miestų savivaldybių reformos ir kontrreformos. Savivaldos aktyvėjimas kaimuose; 1.3. Krašto pramonės ir miestų infrastruktūros kilimas 1870-1900 metais; 1.4. Lietuvos savivaldybės prieš ir po Pirmojo pasaulinio karo; 1.5. Tautinių vietos savivaldos struktūrų kūrimasis — 2. Ekonominis savivaldybių tvirtėjimas 1919-1939 metais: 2.1. Pirmieji nepriklausomos Lietuvos savivaldybių žingsniai ir tolesnė veikla; 2.2. Miestų ir kaimų statybos. Savivaldybių ūkio inffastruktūos gerinimas; 2.3. Švietimo ir kultūros bazės plėtimas; 2.4. Bedarbystės mažinimas, rūpinimasis vargstančiais ir bedaliais; 2.5. Tarpukario Lietuvos savivaldybių veiklos finansavimosi Ypatumai — 3. Mokslinių ir empirinių požiūrių į savivaldos institucijų veiklą, jos finansavimą istorinė kaita: 3.1. Vietos savivaldybių kompetencija ir funkcijos; 3.2. Nuosavybė ir efektyviai funkcionuojantis vietinis ūkis - savivaldybių finansinio savarankiškumo pagrindas; 3.3. Biudžetinių pajamų akumuliavimo, jų naudojimo savivaldybių veiklai finansuoti metodologiniai ir praktiniai aspektami; 3.4. Fiskalinės decentralizacijos metodų vietos savivaldai finansuoti taikymas; 3.5. Savivaldybių finansinio pajėgumo išlyginimas fiskalinės decentralizacijos aspektu — 4. Lietuvos vietos savivaldybių finansavimo sistemos tobulinimo prielaidos: 4.1. Savivaldybių veiklos finansavimo diegiant fiskalinę decentralizaciją tyrimų apžvalga; 4.2. Biudžetinių pajamų formavimosi tendencijos karinės okupacijos ir pokario metais; 4.3. Fiskalinės politikos 1953-1990 metų laikotarpiu vertinimas; 4.4. Fiskalinės decentralizacijos diegimo atkūrus krašto nepriklausomybę analizė; 4.5. Savivaldybių finansinių išteklių didinimo galimybės — Literatūra.
Keywords:
LT
Administraciniai teritoriniai vienetai; Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Finansavimas / Financing.
EN
Administrative territorial units; Municipal funding; Municipality; Self-government.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas - vietos savivaldybių veikla ir finansavimas. Tyrimo tikslas - pagrįsti savivaldybių veiklos ir finansavimo tobulinimo prielaidas bei pateikti vietos savivaldos funkcijų išlaidų asignavimo modelio ir savivaldybių finansavimo Lietuvoje bendrojo modelio, kurie galėtų būti pritaikyti ir kitose posocialistinėse šalyse, metmenis. Tyrimo uždaviniai: atlikti mokslinių požiūrių į vietos savivaldos institucijų veiklą, jos finansavimą analizę; palyginti fiskalinės decentralizacijos plėtojimo Lietuvoje būdingus atskirų istorinės raidos laikotarpių bruožus; analitiškai apžvelgti atliktus savivaldybių veiklos ir jos finanavimo diegiant fiskalinę decentralizaciją tyrimus; išanalizuoti savivaldybių finansinių pajėgumų išlyginimo fiskalinės decentralizacijos požiūriu užsienio šalių patirti, jos pritaikymo Lietuvoje galimybes; pateikti savivaldybių pajamų ir išlaidų struktūros skirtumų apskaičiavimo dabartinio modelio ribotumų analizę; pagrįsti savivaldybių veiklos finansavimo tobulinimo posocialistinėje šalyje prielaidas. [Iš Įvado]

ISBN:
9955093102
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76340
Updated:
2020-07-18 22:06:14
Metrics:
Views: 67
Export: