Kultūriniai stereotipai Lietuvių pasakojamuose anekdotuose : žydas, čigonas, vokietis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūriniai stereotipai Lietuvių pasakojamuose anekdotuose: žydas, čigonas, vokietis
Alternative Title:
Cultural stereotypes in jokes that Lithuanians tell: jews, gipsies, germans
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 1 (34), p. 160-166
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anekdotai; Tautosaka; Kultūra; Lietuva, anekdotai, žydas, čigonas, vokietis; Stereotipai; Cultural stereotypes; Culture; Joke; Lithuania, anecdotes, jew, gipsy, german; Maintenance and change; Oral folklore; Stereotype formation; Stereotypes.
Keywords:
LT
, anekdotai, žydas, čigonas, vokietis; Anekdotai; Įvaizdis. Stereotipai. Imagologija / Image. Stereotypes. Imagology; Kultūra / Culture; Tautosaka / Folklore; Žydai / Jews.
EN
Cultural stereotypes; Joke; Lithuania, anecdotes, jew, gipsy, german; Maintenance and change; Oral folklore; Stereotype formation; Stereotypes.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – kultūriniai stereotipai Lietuvoje populiariuose anekdotuose. Tyrimo tikslas – nustatyti bei išanalizuoti Lietuvoje populiariuose anekdotuose išryškėjančius stereotipus konkrečių kultūrų atstovų atžvilgiu, tad keliami šie uždaviniai: 1) apžvelgti Lietuvoje populiariuose anekdotuose vaizduojamų kultūrinių grupių atstovų personažų veikimo kontekstus; 2) išanalizuoti vaizduojamų tautų stereotipinius įvaizdžius; 3) išryškėjančius stereotipus palyginti su visuomenėje vyraujančiais stereotipais. Tyrimo rezultatai leidžia daryti keletą pagrindinių išvadų: pirma, Lietuvoje populiariuose anekdotuose vaizduojamų kultūrų atstovų personažų populiarumas įvairuoja priklausomai nuo konkrečių veiksnių; antra, tyrimas atskleidė, jog skiriasi stereotipinių įvaizdžių bei požiūrių į konkrečių kultūrų atstovus įvairovė – vieni vaizduojami vienpusiškai, kitų paveikslai – spalvingesni, o požiūriai į skirtingų kultūrų atstovus varijuoja nuo daugiau ar mažiau neutralaus iki akivaizdžiai neigiamo; trečia, skirtingais laikotarpiais užrašytuose anekdotuose skiriasi vaizduojamų tautų atstovų įvairovė bei veikimo kontekstai, tačiau pagrindiniai stereotipai išlieka, nors laikui bėgant ir besikeičiant socialinėms, kultūrinėms bei politinėms realijoms jie pagausėja naujais įvaizdžiais; anekdotuose išryškėjantys stereotipai visiškai arba iš dalies sutampa su visuomenėje vyraujančiais stereotipais, o anekdotas yra vienas šiais laikais gyvybingiausių, populiariausių bei įtaigiausių pasakojamosios tautosakos žanrų, tad galima teigti, jog anekdotai laikytini ne tik svarbiu kultūrinių stereotipų raiškos, bet ir jų formavimo bei palaikymo šaltiniu. [Iš leidinio]

ENFolklore may be called a reflection of national psychology, people's mentality, world outlook, attitudes, values, etc.; therefore, it is considered to be a source of the manifestation of cultural stereotypes. However, even though recently there has been an increase in scientists' interest in cultural stereotypes, their manifestation and representation in folklore have not yet received sufficient attention and there is a lack of comprehensive empirical studies of this issue. Therefore, the present article deals with the analysis of the manifestation of cultural stereotypes in jokes told by Lithuanians, as jokes are a popular, vivid and attractive genre of folklore with a long tradition of portraying characters from different cultural groups. The object of the present research is cultural stereotypes in jokes popular in Lithuania, while the aim is to analyse the peculiarities of their manifestation. Thus the main tasks of the research are: 1) to review the contexts different cultural groups are portrayed in; 2) to analyse the stereotypical images of the characters representing different cultural groups; 3) to compare the stereotypes that manifest through jokes with the ones prevalent in the society.The results of the research allow concluding that: the popularity of characters representing different cultural groups portrayed in jokes popular in Lithuania varies depending on different circumstances and factors; the variety of stereotypical images and attitudes towards the representatives of particular cultures differs – while the images of some are rather narrow and static, the portrayal of others, on the contrary, are more picturesque; jokes popular in different periods of time differ in the variety of characters and the contexts they act in, however, the core stereotypes remain unchanged but are supplemented with new images; the key stereotypes that manifest through jokes almost in all cases are the same as the ones that prevail in the society, and jokes are one of the most popular and suggestive genres of folklore, thus, it is possible to claim that jokes are not only a significant source of the manifestation of cultural stereotypes but also a source of their formation and maintenance. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37622
Updated:
2020-01-19 20:11:52
Metrics:
Views: 349    Downloads: 36
Export: