Kitataučių įvaizdis anekdotuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kitataučių įvaizdis anekdotuose
Alternative Title:
Images of ethnic groups in anecdotes
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2002, t. 31, p. 191-196. Dabarties kultūra: pokrypiai ir nuokrypiai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anecdotes; Anekdotai; Ethnic group; Image; Kitataučiai; Tautosaka; Tarptautiškumas; Įvaizdis; Anecdotes; Anekdotai; Ethnic groups; Etninė grupė; Image; Internationality; Lithuanian folklore; Įvaizdis.
Keywords:
LT
Anecdotes; Anekdotai; Ethnic group; Etninės mažumos. Tautinės mažumos / Ethnic minorities. National minorities; Image; Įvaizdis. Stereotipai. Imagologija / Image. Stereotypes. Imagology; Kitataučiai; Tarptautiškumas; Tautosaka / Folklore; Žydai / Jews.
EN
Ethnic groups; Internationality; Lithuanian folklore.
Summary / Abstract:

LTAnekdotai – vienas iš nedaugelio iki šiol natūraliai tebegyvuojančių tautosakos žanrų. Šio darbo objektas – kitataučių įvaizdis šiandieniniuose lietuvių anekdotuose. Darbo tikslas – atkreipti dėmesį į internete skelbiamus anekdotus apie kitų tautų žmones, pažiūrėti, kokios tautybės yra populiariausios ir kas įtakoja šį populiarumą. Metodai – aprašomasis ir lyginamasis. Analizei panaudoti keturių interneto svetainių anekdotai (viso apie 400 vienetų). Rezultatai: vienos ar kitos tautos populiarumą anekdotuose įtakoja išankstinis interneto svetainių kūrėjų anekdotų skirstymas, tautybės vaizdavimo tradicijos folklore, etniniai stereotipai ir politinė situacija tiek šalyje, tiek visame pasaulyje. Remiantis 2002 m. duomenimis, populiariausios tautos lietuvių anekdotuose apie kitataučius – čiukčiai, gruzinai ir žydai. Nepaisant to, kad skirtingu laikotarpiu anekdotuose minimos tautos keičiasi, anekdotų temos išlieka tos pačios. Anekdotuose komiška situacija dažnai kuriama pagal tuos pačius požymius, kurie būdingi visai tautosakai apie kitataučius, nesvarbu kokiu laikotarpi ji būtų sukurta. Joje atsispindi kitų tautų kitoniškumai: religija, papročiai, socialinis sluoksnis, kalba, išvaizda, charakterio bruožai ir t.t. Vienos tautos vaizduojamos įvairiapusiškai (pvz., žydai), kitos (pvz. čiukčiai, gruzinai) – statiškai, daugelį metų iškeliant tik vieną bruožą. Išimtis yra tik trumpaamžių politinių anekdotų temos, kurias galima laikyti naujomis, netradicinėmis. Politinė situacija trumpam laikui išpopuliarina į tam tikras išskirtines situacijas įsipainiojusias tautas.

ENAnecdotes about different nationalities, which appear on Lithuanian websites, are the object of analysis of this article. The anecdotes are grouped according to nations (e.g. the Chukchi, Suduvites, etc.) on some websites and generally ("Various nations") on the others. This preliminary distribution influences popularity of anecdotes about one or other nation. The other reason of popularity is the political situation in Lithuania and all over the world. Tense international situation determines the appearance of short-lived anecdotes which acts one or other nation. The internationality of the genre of anecdote and ethnic stereotypes influences popularity of every nation. In anecdotes one and the same "typical" feature of one nation is mocked for many years. Some nations are portrayed as many-sided (e.g. Jews) and others are presented very statically, e.g. the Chukchi are very often foolish, the Georgians are characterized as supersexual, the Estonians are slow people and the Chinese are distinguished for being a very large nation. In anecdotes one ethnic group can replace the other. The effect of a comical character does not suffer because these anecdotes mock different negative features of all people. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35674
Updated:
2018-12-17 11:04:29
Metrics:
Views: 51    Downloads: 20
Export: