Kitataučiai lietuvių liaudies talalinėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kitataučiai lietuvių liaudies talalinėse
Alternative Title:
Foreigners in lithuanian folk couplets
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 27, p. 57-63
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kitataučiai; Kitataučiai, lietuvių liaudies dainos (tatalynės); Lietuvių liaudies dainos; Talalinės; Folk couplets; Foreigners; Lithuania, foreign-borns; Lithuanian folk songs; Lithuanian songs (tatalynėss0.
Keywords:
LT
Kitataučiai; Kitataučiai, lietuvių liaudies dainos (tatalynės); Lietuvių liaudies dainos; Talalinės; Žydai / Jews.
EN
Folk couplets; Foreigners; Lithuania, foreign-borns; Lithuanian folk songs; Lithuanian songs (tatalynėss0.
Summary / Abstract:

LTStraipsnelyje bendrais bruožais apžvelgiamos lietuvių liaudies talalinės, kuriose vaizduojami įvairūs kitataučiai personažai. Talalinės apžvelgiamos pasitelkus aprašomąjį bei istorinį lyginamąjį metodus. Daroma išvada, kad lietuvių talalinėse, kaip ir kituose lietuvių tautosakos žanruose, atsispindi visų kitataučių, gyvenusių Lietuvoje, „kitoniškumas“ – kita religija, keista kalba, neįprasta išvaizda bei specifinis, lietuviams neįprastas elgesys, specifiniai kitataučiams būdingi užsiėmimai ir pan. Šiuo požiūriu visos talalinės yra panašios, nesvarbu, apie kokias tautybes būtų dainuojama. Atlikta talalinių apžvalga rodo, kad dažniausi lietuvių talalinėse figūruojantys bei spalvingiausi kitataučiai personažai yra žydai. Talalinėse neretai pašiepiama kitokia žydų, gyvenusių Lietuvoje, religija, su ja susijusios specifinės žydų tradicijos: apipjaustymo tradicija, šabas, košerinio maisto valgymas, specifinė pragyvenimo veikla, tamsus gymis, žydų vyrų barzdos ir kt. Antri pagal populiarumą lietuvių talalinių personažai kitataučiai – čigonai. Talalinių atlikėjams užkliuvo čigonų veikla, klajokliškas gyvenimo būdas, tamsus gymis ir kt. Talalinėse šmaikščiai pašiepiami ir kiti Lietuvoje gyvenę kitataučiai – gudai, vokiečiai, lenkai, vengrai. Kadangi talalinės yra improvizacinis žanras, atlikta analizė rodo, kad viena ir ta pati talalinė, priklausomai nuo situacijos, galėjo minėti vieną ar kitą kitatautį.

ENSince ancient times, Lithuania used to be inhabited by people of different nationalities. Therefore images of foreigners naturally appear in folklore as well. Folk romances are inconceivable without the image of a gipsy woman, humorous and didactical songs - without the Jew tavern-owner, and no wedding can be staged without the mock "wedding-party". Folk couplets (talalinės) present no exception. Strange language, religion, different ways of life and customs, specific features of dress and appearance, uncommon occupation - everything prompted people to create humorous couplets about strangers. The mockery is directed at quite a broad spectrum of foreigners: Jews, Gipsies, Germans, Byelorussians, Poles, etc. [From the publication]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32032
Updated:
2018-12-17 11:25:13
Metrics:
Views: 31    Downloads: 3
Export: