Tautinių stereotipų kaita Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį: studijuojančio jaunimo empirinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinių stereotipų kaita Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį: studijuojančio jaunimo empirinis tyrimas
Alternative Title:
Changes of ethnic stereotypes in Lithuania in the past decade: empirical study of students
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2016, t. 27, Nr. 2, p. 151-160
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tautinis stereotipas; Autostereotipas; Kitataučių steteotipai; National stereotype; Auto-stereotype; Stereotypes of foreigners.
Keywords:
LT
Autostereotipas; Kitataučių steteotipai; Tautinis stereotipas; Žydai / Jews.
EN
Auto-stereotype; National stereotype; Stereotypes of foreigners.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi pastarąjį dešimtmetį įvykę stereotipinių vaizdinių apie įvairių tautų (lietuvių, vokiečių, rusų ir kt.) charakterio bruožus poslinkiai. Lietuvos studijuojančio jaunimo sąmonėje susiformavę apibendrinti lietuvių ir kitataučių stereotipai buvo tirti 2003, 2008 ir 2015 metais. Šiuo laikotarpiu pastebimai kito politinė situacija, tarptautiniai santykiai, todėl buvo galima tikėtis ir tautinės stereotipizacijos kaitos. Gauti tyrimo rezultatai tai patvirtino: neigiamas rusų tautos stereotipiškumo rodiklis pastebimai pakilo, o teigiamas krito; žydų tautos stereotipas, sprendžiant pagal teigiamo ir neigiamo stereotipiškumo vidurkių poslinkius, pastarąjį dešimtmetį nuolat gerėjo; ir kt. Tyrimai atskleidė ir studijuojančio Lietuvos jaunimo autostereotipo kaitą: tautinis autoportretas netapo labiau pozityvus; jame išryškėjo kritusį socialinį aktyvumą nusakantys bruožai. [Iš leidinio]

ENPresented in this article are the shifts of stereotypical notions on the characteristics of various nations (Lithuanians, Germans, Russians, etc.) in the past decade. The stereotypes formed in the consciousness of Lithuanian students on Lithuanians and foreigners were studied in 2003, 2008 and 2015. A change in national stereotypisation was to be expected during this period due to the changes in political climate and international relations. Results of this study confirm this: the negative stereotype index of Russians has noticeably increased, while the positive index has decreased; stereotypes about the Jewish, having taken into account shifts in positive and negative stereotypes, have been consistently improving during the past decade; etc. The study has also revealed the changes in Lithuanian auto-stereotypes: the self-image of the nation has not improved and the signs of lower social activity have become more pronounced. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63342
Updated:
2018-12-17 14:08:54
Metrics:
Views: 70    Downloads: 23
Export: