Etninių stereotipų kaita : tautybės studentų akimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninių stereotipų kaita: tautybės studentų akimis
Alternative Title:
  • Alteration of ethnic stereotypes: nations from students’ point of view
  • Changing of ethnostereotypes: nationalities through the eyes of students
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2004, Nr. 4 (29), p. 123-129
Keywords:
LT
Viešoji nuomonė / Public opinion; Žydai / Jews; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas 2001 m. atliktas tyrimas, kurio tikslas buvo nustatyti vyraujančius lietuvių studentų etninius stereotipus, įvertinti bendras studentų nuostatas tam tikrų tautybių atstovų atžvilgiu. Nagrinėjama, kokios tautybės stereotipai ryškiausi, kokias tautybes studentai mažiausiai įsivaizduoja ar pažįsta. Formuluojamos hipotetinės prielaidos apie šių stereotipų susidarymo priežastis. Išnagrinėjus lietuvių studentų požiūrį į 21 tautybės atstovų bruožus, galima padaryti tolias išvadas: Aukščiausią vietą užima vengrai ir žydai. Išvardinta daug teigiamų prancūzų, vokiečių ir amerikiečių savybių. Žemiausia vieta atitenka lenkams bei patiems lietuviams. Išvardinta daug neigiamų lenkų, rusų, vokiečių savybių. Pastebima tendencija, kad prasčiau vertinamos kaimynystėje gyvenančios tautos. Tolimesnių, mažiau pažįstamų kraštų atstovai vertinami geriau, dažniau nurodomi teigiami jų bruožai, o ne neigiami. Išimtis – žydų tautybės atstovai. Ryškiausias tarp lietuvių studentų yra čigonų ir rusų stereotipas. Apie pusę respondentų įsitikinę, kad čigonai - vagys, o rusai – girtuokliai. Lietuvio autostereotipo branduolys – darbštumas ir pavydas. Vis dėlto lietuvių autostereotipas yra labai prastas. Lygindami save su kitomis tautomis, lietuviai jaučiasi nevisaverčiai. Galima daryti prielaidą, kad didelę įtaką formuoti stereotipams turi žiniasklaida. Kai kuriuos etninius stereotipus yra suformavę kino filmai. Pastarųjų veiksnių įtaka stereotipizacijos procese didesnė negu tiesioginių ryšių įtaka. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etniniai stereotipai; Tautybė; Bruožai; Ethnostereotypes; Nationalities; Characteristics.

ENThe article introduces the research carried out in 2001, which aimed to define dominating ethnic stereotypes of Lithuanian students and to evaluate general opinion regarding representatives of appropriate nationalities. The analysis includes issues regarding the nation, stereotypes of which are the most emphatic. Hypothetic assumptions are being generated regarding reasons of formation of these stereotypes. Having analyzed attitude of students towards features of representatives of 21 nations, the following conclusions may be made: The highest position belongs to Hungarians and Jews. A lot of positive features of French, German and American people have been mentioned. The lowest position was assigned to Polish and Lithuanian people. A lot of negative features of polish, Russians and Germans have been mentioned. It has been observed that nations of neighbouring countries are likely to be assessed more negatively. Representatives of further, less known nations are assessed much better. Exception – Jewish nation. The most emphatic stereotype among Lithuanian students is stereotype of Gypsies and Russians. About a half of respondents are sure that Gypsies are thieves and Russians are drunkards. The core of auto stereotype of Lithuanian people is diligence and envy. Nevertheless stereotype of Lithuanian people is very poor. Being compared with other nations, Lithuanians feel themselves as inferior. It may be assumed that mass media has a great influence towards formation of stereotype. Movies also contributed towards formation of some ethnic stereotypes. Influence of the latter factors in the process of stereotype formation is bigger than influence of direct relations.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10418
Updated:
2018-12-17 11:21:20
Metrics:
Views: 91    Downloads: 12
Export: