Judėjo įvaizdis lietuvių folklore: viduramžiškų prietarų atspindžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Judėjo įvaizdis lietuvių folklore: viduramžiškų prietarų atspindžiai
Alternative Title:
Image of Jew in Lithuanian folklore: reflections of medieval superstitions
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 28, p. 41-53
Keywords:
LT
Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamas judėjų vaizdavimas lietuvių tautosakoje. Darbe siekiama atskleisti, koks buvo judėjo įvaizdis lietuvių tautosakoje, supažindinti su populiariausiais siužetais ir nurodyti priežastis, turėjusiais įtakos šių siužetų atsiradimui. Judėjų populiarumą tautosakoje lėmė ir tarptautinės, ir vietinės priežastys: šios etninės grupės išskirtinumas tiek religinėje, tiek apskritai kultūrinėje plotmėje. Populiarumui folklore įtakos turėjo tarptautiniai stereotipai ir atitinkamai tautosakos siužetų migracija. Žydų kitatikybė yra pati populiariausia tema, bent jau anksčiau užrašytame folklore. Šiandien pasakojamuose anekdotuose religiniai papročiai atsispindi rečiau ir populiaresnė tampa žydo – gudraus, sukto verslininko tema. Nuostata sumenkinti kitatautį, jo išpažįstamą religiją yra tarptautinis reiškinys. Ir judėjų religija vertinama iš krikščionybės pozicijų. Pastebėtais skirtumais tautosakoje stebimasi, iš jų pasišaipoma. Šis kartais neigiamas, kartais neutralus vertinimas bei judaizmo papročių lyginimas su krikščioniškais ir atsispindi tautosakoje. Kraujo legendos apie ritualinį krikščionių žudymą, išpopuliarėjusios dar ankstyvaisiais viduramžais, sėkmingai pasakojamos ir šiandien. Pagrindinė jų idėja – žydai buvo ir krikščionybės tėvai, ir išdavikai, sąmoningai atmetę tikėjimo tiesas. Judėjams, kaip ir kitiems kitatikiams, buvo priskiriama magijos galia. Jie įtarti kenkimu, bet kartais, ištikus kokiai nors nelaimei, ieškota kaip tik jų pagalbos. Todėl ir mitologinėse sakmėse jie vaizduojami kaip burtininkai.Reikšminiai žodžiai: Judėjai; Katalikai; Kitatikiai; Legenda; Legendos; Tautosaka; Žydai; Catholics; Confessants of Judaism; Folklore; Infidels; Jews; Legend.

ENThe paper analyses the depiction of Jews in Lithuanian folklore. It aims to reveal the image of a Jew in Lithuanian folklore, introduce to the most popular plots and indicate the reasons that influenced the appearance of these plots. The popularity of Jews in Lithuanian folklore was determined by both international and local reasons: the exceptionality of this ethnic group in both religious and cultural domain in general. The popularity was also influenced by international stereotypes and migration of folklore plots accordingly. The different religion of Jews is the most popular topic, at least in the folklore that was recorded earlier. Religious customs are rarer in present-day anecdotes, and the topic of a Jew as a clever and cunning entrepreneur has become more popular. An attitude to disparage a foreign national and his religion is an international phenomenon. The Jewish religion is evaluated from the position of Christianity. Folklore is surprised and sneers at the observed differences. This sometimes negative and sometimes neutral evaluation and the comparison of Jewish customs with the Christian ones is reflected in folklore. Blood legends about the ritual massacre of Christians, which became popular in the Early Middle Ages, have also been told nowadays. Their main idea is that the Jews were both fathers and traitors of Christianity who consciously rejected the truths of faith. Jews, like others of a different faith, were attributed the power of magic. They were suspected of harm, but sometimes, in the event of misfortune, they were addressed for help. Therefore, they are depicted as magicians in mythological stories.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33840
Updated:
2018-12-17 11:25:53
Metrics:
Views: 36    Downloads: 11
Export: