Šiandieniniai lietuvių mitai apie kaimynines tautas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiandieniniai lietuvių mitai apie kaimynines tautas
Alternative Title:
Contemporary Lithuanian myths about neighbouring nations
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2009, t. 17, p. 228-244
Keywords:
LT
Anekdotai; Kitos tautos; Pravardės; Stereotipai; Tautosaka.
EN
Anecdotes; Foklore; Folklore; Nicknames; Other nations; Stereotypes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - aptarti Lietuvos kaimyninių tautų - rusų, baltarusių, lenkų, latvių ir estų - įvaizdį šiandieninėje lietuvių kultūroje, supažindinti su labiausiai paplitusiais stereotipais. Straipsnyje siekiama apžvelgti lietuvių kaimyninėms tautoms duotas pravardes, supažindinti su populiariausiais šiuolaikinio folkloro (anekdotų, grandininių laiškų, juokingų posakių, aforizmų ), skelbiamo interneto svetainėse ar platinamų elektroniniu paštu, siužetais ir nurodyti priežastis, veikusias šių siužetų, taip pat stereotipų apie artimiausias Lietuvos valstybes ir jų gyventojus, atsiradimą ir jų kaitą. Autorė konstatuoja, kad visuomenėje yra labai gajūs tautiniai stereotipai - kokios nors tautos apibūdinimai, turintys vertinamąjį, dažniausiai neigiamą, pobūdį, pritaikomi visiems vienos tautos atstovams. Kaimyninės tautos neoficialioje aplinkoje neretai vadinamos pravardėmis. Kartais pasijuokimas, pašiepimas yra draugiškas, kai kada požiūrį galėtume pavadinti ir niekinamu, žeminamu. Pažymima, kad niekinamųjų kaimyninių tautų pravardžių ypač daug rasime internetiniuose forumuose ir portaluose, kuriuose komentuojami straipsniai, vienaip ar kitaip aprašantys minimas tautas. Dabartiniame folklore, daugiausia anekdotuose, atskleidžiamos kiekvienai tautai priskiriamos stereotipinės būdo savybės, tautų tarpusavio santykiai, valstybių skirtumai. Daroma išvada, kad tiek šiandien pasakojami anekdotai, tiek kiti šiuolaikinio folkloro žanrai dažnai yra tarptautiniai, migruojantys ir greitai reaguojantys į aktualijas.

ENThe aim of this article is to discuss the image of our neighbours - Russians, Belorussians, Poles, Latvians, Estonians - in contemporary Lithuanian culture, to present the most popular stereotypes. Objectives: to survey the nicknames given by Lithuanians to the neighbouring nations, to introduce the most popular folklore plots and to indicate the reasons making impact on these plots and stereotypes of the closest states to Lithuania, their citizens, their origin and alternation. The attitude towards neighbours is well reflected in given nicknames - informal ethnonyms usually bear a negative connotation. Some nicknames last for several centuries already while others are created in the last decades. Contemptuous nicknames and negative remarks on other nationals are especially numerous in Internet forums. Folklore also reflects the real life, social culture, mentality and living style values. Approach towards other nationalities in folklore often contains irony, mock, sometimes even insulting or contemptuous. Most often Lithuanians ridicule Russians and Russia, there are quite a lot of jokes on Estonians. Other our neighbours in folklore are mentioned rather rarely. Today told anekdotes as well as other folklore genres mostly bear international character and tend to migrate rapidly. There are local examples reflecting the particularities of centuries lasting communication with neighbours, reactions to various differences and actualities. [From the publication]

ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23230
Updated:
2018-12-17 12:34:28
Metrics:
Views: 49    Downloads: 16
Export: