Stereotipinės žydų ypatybės žemaičių tarmės tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stereotipinės žydų ypatybės žemaičių tarmės tekstuose
Alternative Title:
Stereotypical characteristics of Jews in Žemaitijan dialect texts
In the Journal:
Res humanitariae. 2020, t. 28, p. 102-132
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etninės grupės; Žemaičiai; Žemaičiai; Žydai; Etniškumas; Stereotipai; Dainuojamoji tautosaka; Etnolingvistika; Tarminiai tekstai; Žemaitija (Samogitia); Ethnic groups; Dialects; Samogitians; Jews; Stereotypes; Ethnic stereotypes; Ethnolinguistics; Folk songs.
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Etninės mažumos. Tautinės mažumos / Ethnic minorities. National minorities; Etnolingvistika; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Viešoji nuomonė / Public opinion; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian; Žydai / Jews; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTIki XX a. vidurio Žemaitijoje žydai buvo gausiausia ir ekonomiškai bei kultūriškai reikšminga kitataučių diaspora, su kuria žemaičiai turėjo glaudžių kontaktų. Straipsnyje etnolingvistiniu aspektu analizuojamos žydų stereotipinės ypatybės žemaičių tarmės tekstuose. Šių ypatybių analizė suteikia žinių apie vertinamąją tautą iš vertinančiosios tautos perspektyvos. Tiriant stereotipinius vaizdinius apie žydus, laikomasi nuomonės, kad juos sudaro specifinis tam tikrų bendrų ypatybių ir bruožų rinkinys, apie kurį išsamesnę informaciją gali suteikti kalbinės raiškos analizė. Tyrimas atskleidė, kad žydų etninis stereotipas žemaičių tarmės tekstuose yra gana pozityvus. [Iš leidinio]

ENBefore the mid-20th century, the Jews in Žemaitija were the most numerous and economically and culturally significant minority, with close contacts with the Žemaitijans. The paper focuses on the stereotypical characteristics of Jews as reflected in Žemaitijan dialect texts from an ethnolinguistic point of view. The analysis of these characteristics provides knowledge about the evaluated nation from the perspective of the evaluating nation. The research into stereotypical images of Jews rests on the view that they consist of a specific set of certain common characteristics and traits, and an analysis of linguistic expression provides more detailed information about them. The research has revealed that the ethnic stereotype of Jewish people in Žemaitijan dialect texts is quite positive. [From the publication]

DOI:
https://doi.org/10.15181/rh.v28i0.2228
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94094
Updated:
2022-03-31 12:44:58
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: