Prūsų dievybė "Curche"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prūsų dievybė "Curche"
Alternative Title:
Prussian deity "Curche"
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2010, t. 18, p. 90-106, 260
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltų pagonybės laikų šventės; Curche; Etimologinė analizė; Kristburgo taikos sutartis; Mitologema; Mitologinis objektas; Pagoniška baltų šventė; Prūsų dievybė; Tekstologinė analizė; Teonimas; Baltic pagan feast; Baltic pagan season holidays; Curche; Etymological analysis; Mythologem; Mythological object; Peace Treaty of Christburg; Prussian deity; Textological analysis; Theonym.
Keywords:
LT
Curche; Kristburgo taikos sutartis; Mitologija / Mythology; Prūsų dievybė; Senieji tikėjimai / Old religion; Tekstologinė analizė; Teonimas; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
EN
Baltic pagan feast; Baltic pagan season holidays; Peace Treaty of Christburg; Prussian deity; Textological analysis; Theonym.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama prūsų dievybės Curche vardo paminėjimų apžvalga baltų (ir ne tik) religijai ir mitologijai skirtuose šaltiniuose bei veikaluose; tekstologinė seniausiojo šaltinio, kuriame minima dievybė, analizė ir trumpa vėlesnių autorių interpretacijų verifikacija; ligšiolinių etimologinių teonimo nagrinėjimų sąvadas; naujas vardo kilmės bei funkcijų aprašas, grįstas lingvistine, kultūrine-tipologine baltų ir kitų ide tautų galimų apeiginių resp. kulto atitikmenų analize. [Iš leidinio]

ENThe article presents a review of Churches deity name mentioning in the sources and works dedicated to the Baltic religion; a textological analysis of the most ancient source where the deity is mentioned and short verification of interpretations made by later authors; a digest of the proceeding etymological deity's theonym examinations; a new record of the name origin and functions based on linguistic and cultural – typological descriptions of possible equivalents in the Baltic and other nations' ritual cults. [From the publication]

ISSN:
1822-2242
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28292
Updated:
2018-12-17 12:49:11
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: