Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2009.
Pages:
385 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Darbo apmokėjimas / Remuneration of work; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTVadovėlyje nagrinėjami darbo organizavimo, normavimo ir atlyginimo už darbą metodai. Aiškinama produktyvumo esmė, jo sąvokos, išryškinamas produktyvumo santykis su efektyvumu ir kokybe. Pirmame skyriuje parodoma, kokią vietą užima darbo organizavimas, norrnavimas ir atlyginimas už darbą darbo produktyvumo didinimo veiksnių sistemoje. Antrame skyriuje atskleidžiama darbo ir gamybos procesų sistemos esmė, fizinio ir protinio darbo sąvokų santykis, taip pat darbo organizavimo, normavimo ir atlyginimo už darbą sąvokų esmė ir turinys, aptariamųjų dalykų ryšys su technologijos ir socialiniais mokslais. Trečiame skyriuje nagrinėjama darbo organizavimo, normavimo ir atlyginimo už darbą evoliucija nuo seniausių laikų, iki šio amžiaus, parodomas lietuvių mokslininkų vaidmuo šių mokslų raidoje. Ketvirtame skyriuje aprašoma Japonų mokslininko Takashi Osados XX a. pabaigoje išplėtota darbo organizavimo 5-S koncepcijos esmė ir nauda, šios metodologijos įtaka darbo produktyvumui, pabrėžiama kaip sparčiai ji plinta visame pasaulyje. Toliau vadovėlyje gvildenami darbo organizavimo, normavimo ir atlyginimo už darbą metodai, nagrinėjami pavieniai darbo produktyvumo didinimo veiksniai. Labai svarbi yra darbuotojų motyvacija, grįsta atlyginimu už darbą, todėl paskutiniame skyriuje pateikiami tokios atlyginimo už darbą sistemos metodai, kurie skatintų žmones siekti kokybės, punktualumo, teigiamo požiūrio į darbą ir įmonę, ugdytų kitas labai svarbias ir reikiamas darbuotojų savybes.Reikšminiai žodžiai: Darbo organizavimas; Atlyginimas ir motyvavimas; Profesinis orientavimas; Tyrimo metodai; Produktyvumas ir efektyvumas; Kokybės užtikrinimas; Organization and organizational; Remuneration; Reward and motivation; Vocational guidance; Research methods; Efficiency and effectiveness; quality assurance; Normavimas; Atlyginimas; work organization; Norming; Salary.

ENThe study book deals with work organisation, workload distribution and remuneration methods. The core of efficiency is explained, its concepts, the relation of efficiency with effectiveness and quality is highlighted. The first chapter shows the place of work organisation, workload distribution and remuneration in the system of factors, improving efficiency. The second chapter reveals the core of the system of labour and production process, the ratio of the concepts of physical and mental work, as well as the core and content of work organisation, workload distribution and remuneration concepts, the relation of the concerned issues with technological and social sciences. The third chapter deals with evolution of work organisation, workload distribution and remuneration from ancient times to this century, Lithuanian scholars’ role in the development of these sciences is revealed. The fourth chapter describes the core and benefit of 5S work organisation concept, developed by Japanese scholar Takashi Osada at the end of the 20th, the impact of this methodology on work efficiency. It is emphasised how fast it spreads in the world. Work organisation, workload distribution and remuneration methods are analysed, individual factors, improving work efficiency, are examined further in the studybook. Staff motivation, based on remuneration, is very important, the last chapter therefore contains methods of a remuneration system, which would encourage people to strive for quality, punctuality, positive attitude to work and to a company, develop other very important and necessary qualities in staff.

ISBN:
9789955256090
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13196
Updated:
2022-10-10 09:26:21
Metrics:
Views: 267
Export: