Lietuvos verslo plėtros išorinių sąlygų patikimumo didinimo problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos verslo plėtros išorinių sąlygų patikimumo didinimo problemos
Alternative Title:
Problems of increase in reliability in Lithuanian business development environment
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Verslo plėtra; Verslo aplinka; Konkurencija; Business development; Business environment; Competition.
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Verslas / Business; Verslo plėtra.
EN
Business development; Business environment; Competition.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - apžvelgti susiklosčiusias verslo išorines veiklos sąlygas bei ir įvertinti jų įtaką veiklos plėtrai. Išnagrinėjus šalies mokslininkų, ekspertų ir tarptautinę verslo plėtros patirtį turinčių verslininkų patyrimą, siūloma vertinant išorines veiklos jėgas atsižvelgti į konjunktūrinius rinkos rodiklius, valstybinių struktūrų veiklą, giminingas ir palaikančias veiklos sritis, konkurentus, šalies ekonominę-socialinę padėtį. Būtina tolimesnė verslo perspektyvu studija, tobulinant ir pačią verslo plėtros vertinimo sistemą, ir taikant aktyvesnes bei efektyvesnes plėtros priemones, leidžiančias užtikrinu didesnį išorinių verslo plėtros sąlygų patikimumą. Konsultuojančios ir projektus rengiančios įstaigos beveik visai nustojo naudotis formaliosios analizės priemonėmis ir būdais. Nepakanka parašyti, kad buvo atlikta situacinė, SSGG (SWOT) ar išorinės aplinkos (PEST) analize, jei nenustatyta veiksnių įtakos ūkinės-finansinės veiklos rezultatams, jų pasireiškimo tendencijos ir ypatumai. Analizuojant ir prognozuojant verslo ekonominę aplinką ir veiksnius būtina išsiaiškinti prieštaringą jų poveikį įvairioms verslo sritims. [Iš leidinio]

ENThe aim of the research was to review external conditions for business operations and evaluate their impact on business development. The research proposed, while evaluating external factors, to take into account market indicators, activities of public bodies, relative and supporting areas of business, competitors, and economic-social situation of the country. There is a need to make a follow-up study of business prospects by means of refining the very evaluation system of business development which would allow guaranteeing higher reliability of external business development conditions. Consultancies and design enterprises have almost stopped using instruments and tools of formal analysis. It is insufficient to state that a situational, SWOT or PEST analysis has been conducted, if the impact of factors on economic-financial performance results and trends or peculiarities of such factors have not been assessed. While analysing and predicting business economic environment and factors it is necessary to identify their contradictory impact on various business areas.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1109
Updated:
2020-11-26 21:40:41
Metrics:
Views: 45
Export: