Lietuva Europos Sąjungoje - konkurencingumo aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva Europos Sąjungoje - konkurencingumo aspektas
Alternative Title:
Lithuania in the European Union - competitiveness aspect
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2004, Nr. 3 (28), p. 73-92
Keywords:
LT
Konkurencija; Konkurencingumas; Konkurencingumo determinantai; Konkurencinis pranašumas; Šalies konkurencinės plėtros pakopa.
EN
Competition; Competitive advantage; Competitiveness; Competitiveness determinants; Stage of national competitive development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos pajėgumo įveikti konkurencinį ES rinkos jėgų spaudimą problema. Šalies konkurencingumas vertinamas tarptautinės prekybos aspektu. Lietuvos nacionalinių gamintojų konkurencingumui įvertinti atliekama makrolygio ir mezolygio šalies konkurencingumo analizė. Makrolygio analizė atlikta tarptautinės prekybos teorijų – protekcionistinės ir liberaliosios – požiūriu. Mezolygio analizei pritaikytas M. Porterio išplėstinis nacionalinio konkurencingumo modelis. M. Porterio „konkurencingumo deimanto“ įtaka šalies konkurencinių pranašumų plėtojimui straipsnyje vertinama, remiantis Lietuvos baldų pramonės pavyzdžiu. Straipsnyje įvardinti konkurencingiausi Lietuvos ūkio sektoriai, nustatytas Lietuvos konkurencinės plėtros lygis, įvertintos konkurencinių Lietuvos pranašumų plėtojimo galimybės, akcentuota valstybės vaidmens svarba plėtojant konkurencingą Lietuvos ekonomiką. [Iš leidinio]

ENThis article analyses Lithuania's capabilities to overcome the competitive pressure of the European community market. The country's abilities to compete arc evaluated with regard to international trade. In order to evaluate the competitive ability of national producers, competitiveness analysis of macro and mezzo levels is carried out. Macro level analysis is based on the main trade theories – Liberal Theory of International Trade and Protectionist Trade Theory. Mezzo level analysis is performed from the standpoint of M. Porter's National Competitive Development Model. Mezzo level analysis using M. Porter's "competitive diamond" is applied to the furniture industry. In the article the level of Lithuanian competitive development is estimated, competitive Lithuanian economic sectors are analysed, and Lithuanian competitive advantages and their development opportunities are explored. The importance of the state's role within the country's competitive position is also discussed in this article. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36873
Updated:
2018-12-17 11:26:45
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: