Integruotos nacionalinės valstybės konkurencingumo rodiklių sistemos metmenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruotos nacionalinės valstybės konkurencingumo rodiklių sistemos metmenys
Alternative Title:
  • Economic competitiveness of Lithuania: a framework of the integrated national system of the indicators of competitiveness
  • Проект интегрированной системы показателей конкурентноспособности национального государства
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 43, p. 57-68
Summary / Abstract:

LTLietuvai integruojantis į pasaulio struktūras (politines, ekonomines, finansines, prekybos, saugumo), reikšmingais tampa valstybes konkurencingumo tikslai, jų pasiekimo strategija bei konkurencingumo rodiklių sistema. Antra vertus, ir metodologine prasme konkurencingumo vieta valstybės tikslų hierarchijoje užima svarbią vietą, nes konkurencingumo tikslų bei jų pasiekimo rodiklių be sąsajos su kitais valstybės tikslais nagrinėti neprasminga. Straipsnio tikslas - pateikti Lietuvos ekonomikos konkurencingumo (konkurencinio pranašumo siekimo) rodiklių sistemos metmenis. Globaliniai procesai vis labiau įtakoja nacionalinių valstybių ekonomikos vystymosi orientyrus. Autoriai siūlo, kad Lietuva, norėdama pasiekti savo strateginius tikslus, turi pirmiausia suderinti savo interesus su Baltijos regiono, Centrines Europos ir Šiaures Europos valstybėmis. Valstybės konkurencingumo modelių analizė parodė, kad pagrindą ekonominei gerovei kilti sudaro, visų pirma, ekonomikos plėtrai tinkamų vertybių formavimas, kuris lemia gyventojų ekonominį aktyvumą ir išteklių panaudojimo efektyvumą. Šiandien Lietuva konkurencinga daugiausiai dėl aukštos kvalifikacijos darbo jėgos ir santykinai žemos jos kainos. Iš čia - strateginis tikslas: Lietuvai išsaugoti aukštos kvalifikacijos darbo jėgą bei padidinti eksportuojamos produkcijos dalį su didele pridėtine verte. Tai iš principo gali užtikrinti tik aukštos technologijos pramonės šakos. Autoriai siūlo valstybės ekonominio konkurencingumo rodiklių sistemos metmenis, kurie susieja į visumą tris esminius ciklinės ryšių sekos komponentus - išteklių skyrimą; išteklių transformaciją ir ūkinės veiklos pasėkoje gaunamus rezultatus.

ENThe paper analyses, how the changes in extemal environment influence economic competitiveness of Lithuania. An integration of a wide range of changes is sought including economic-financial, socio-political and institutional changes. A framework of the integrated national system of the indicators of competitiveness, enabling to take into account these changes, is suggested. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16896
Updated:
2018-12-17 12:02:38
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: