Tarptautinis konkurencingumas ir Lietuvos eksporto politika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinis konkurencingumas ir Lietuvos eksporto politika
In the Journal:
Pinigų studijos. 2004, Nr. 1, p. 54-69
Keywords:
LT
Tarptautinė prekyba; Konkurencingumas; Eksporto politika.
EN
International trade; Competitiveness; Export policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama konkurencingumo samprata, eksporto politikos ir tarptautinio konkurencingumo sąsajos, pateikiama ekonominės politikos priemonių, kuriomis daromas poveikis tarptautinei prekybai ir eksportui, klasifikacija, jos vertinamos remiantis efektyvumo, tikslingumo ir kitais kriterijais. Taip pat vertinamas Europos Sąjungos vaidmuo ir valstybių narių diskrecijos laipsnis, taikant įvairias ekonominės politikos priemones. Straipsnyje teigiama, kad Lietuvoje paplitusi nuostata, jog tarptautinėje ekonomikoje konkuruoja šalys ir jų konkurencingumą rodo prekybos balansas bei eksportuojamų prekių pobūdis, yra neteisinga ir neturėtų būti laikoma ekonominės politikos orientyru. Tarptautinėje prekyboje konkuruoja įmonės, o valstybės sudaro sąlygas joms konkuruoti, pasinaudoti šalies santykiniais pranašumais ir plėtoti savo konkurencinius pranašumus. Valstybės konkuruoja nustatydamos mokesčių dydį ir reguliavimo taisykles, pritraukdamos mobiliuosius gamybos veiksnius, pirmiausia kapitalą, tačiau net ir atsižvelgiant į prekybos bei investicijų sąsajas tokios konkurencijos negalima laikyti valstybių konkurencija tarptautinėje prekyboje. Remiantis atlikta analize, pateikiamos rekomendacijos dėl ekonominės politikos priemonių efektyvumo ir užsienio prekybos politikos tikslų, atsižvelgiant į besikeičiančią užsienio prekybos institucinę sąrangą. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the issue of international competitiveness, its conceptual and historical basis as well as its relationship with foreign trade, in particular, with export policies. It argues against the opinions prevalent in the economic policy discourse in Lithuania that advocate active state support policies in order to strengthen the competitiveness of Lithuania. It also suggests that exploitation of comparative advantages by companies of different countries and the conditions for the growth of competition and productivity should be the main goals of foreign trade policies. At the same time, it acknowledges the importance of international regulatory and tax competition and its potential effects. After reviewing the relationship between competitiveness and export policy, it provides a critical assessment of the effectiveness of different economic policy measures aimed at export promotion depending on their purpose and nature (domestic and international, horizontal and sectoral dimensions). Finally, through categorization of economic policy measures, the article discusses how the EU membership will affect Lithuania’s policies by causing a shift in competences, decision-making procedures, and priorities. [From the publication]

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12691
Updated:
2018-12-17 11:22:07
Metrics:
Views: 18    Downloads: 9
Export: