Paauglių konfliktai ir jų sprendimo pedagoginės strategijos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių konfliktai ir jų sprendimo pedagoginės strategijos: disertacija
Alternative Title:
Adolescent Conflicts and the Pedagogic Strategies for Resolving Them
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
173 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Adolescent conflicts and the pedagogic strategies for resolving them Vilnius : [Vilnius University], 2007 39 p. : schem., diagr
Summary / Abstract:

LTKonstruktyvus konfliktų sprendimas- tai taikios visuomenės stiprėjimo prielaida, o nekonstruktyvūs konfliktai- komplikuoja asmenybės socialinį brendimą, stiprina jo agresyvumo pasireiškimą, didina socialinė atskirtį. Kriminogeniniai Lietuvos procesai liudija konstruktyvaus konfliktų sprendimo įgūdžių stoką. Akivaizdu, kad mokytis konstruktyviai spręsti konfliktus jaunoji karta pirmiausiai turėtų mokykloje, tačiau sisteminių tyrimų, skirtų paauglių konfliktų tipams ir sprendimo strategijoms atskleisti ir pateikiančių metodinį pagrindą mokykloms, nėra rasta Lietuvoje. Šis darbas grindžiamas moksline problema: kaip dažniausiai reiškiasi paauglių konfliktai, kokios jų kilimo priežastys bei raiškos ypatumai. Tyrimo objektas- vyresnių paauglių (VII-IX klasių mokinių) konfliktų su bendraklasiais, mokytojais bei tėvais raiška ir sprendimo strategijos. Tyrimo tikslas- atskleisti vyresniųjų paauglių konfliktų su bendraklasiais, mokytojais nei tėvais raiškos tendencijas, konfliktų kilimo priežastis ir jų sprendimo pedagogines strategijas. [Iš leidinio]

ENConstructive resolution of conflicts is the precondition for strengthening of a peaceful society; meanwhile non-destructive conflicts complicate social maturation of a personality, increases aggressiveness, and increases social exclusion. Criminogenic processes of Lithuania witness the lack of skills in the area of constructive conflict resolution. It is apparent that the young generation should start learning conflict resolution at school, although systematic researches aimed at teenager conflict types and resolution strategies as well as providing the methodological basis for schools are not available in Lithuania. This work is based on a scientific problem: how frequent are conflicts among teenagers? What are their causes and peculiarities? The object of the research—conflicts of older teenagers (7th-9th grader pupils) with classmates, teachers, and parents and strategies for their resolution. The aim of the research is to reveal tendencies of conflicts of older teenagers with classmates, teachers, and parents, conflict causes and pedagogic strategies for their resolution.

Related Publications:
Communication as an essential element of pedagogical process / Irena Stonkuvienė. Tiltai. 2010, Nr. 4 (53), p. 189-200.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11558
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 35
Export: