Moterų profesinė karjera

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų profesinė karjera
Alternative Title:
Women’s career success: summary of literature overview and research findings
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos Nacionalinė UNESCO Komisija, 2003.
Pages:
126 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Veiksnių, susijusių su moterų profesine karjera, analizė — Sėkmingos karjeros apibūdinimas — Viduriniuoju karjeros laikotarpiu jaučiamas pasitenkinimas darbu — Asmenybė ir sėkmė siekiant karjeros — Socializacija ir profesinė karjera — Karjerą padariusių vyrų ir moterų lyginamieji tyrimai — Karjera ir asmenybės savo galimybių vertinimas — Tyrimo metodika — Rezultatai ir jų analizė — Bendras atskirų gyvenimo sričių vertinimas — Asmenybiniai kintamieji — Europos sąjungos priemonės, užtikrinančios moterų dalyvavimą moksle — Konstruktyvūs veiksmai — Parama mokslininkų tinklų kūrimui — Kvotos ir planai — Vaidmenų pavyzdžiai ir konsultacijos — Išteklių skyrimas moterims mokslininkėms — Vyrų ir moterų lygybės dimensijos įtraukimas į visas Europos Sąjungos vykdomas politikas — Įstatymų leidyba — Moterų ir vyrų studijos — Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas — Į vyrų bei moterų skirtumus atsižvelgianti pedagogika — Priemonės, atkuriančios darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą — Lietuvos moterų dalyvavimas moksle — Moterų dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant Lietuvos mokslo politiką — Moterys mokslo tyrimo ir aukštojo bei aukštesniojo mokslo institucijose — Moterų aktyvumas teikiant paraiškas mokslo tyrimų finansavimui gauti — Lietuvos mokslininkės – tarptautinių ir nacionalinių apdovanojimų laimėtojos — Lietuvos veiksmai, užtikrinant moterų dalyvavimą moksle — Konstruktyvūs veiksmai — Vyrų ir moterų lygybės dimensijos įtraukimas į visas Lietuvos vykdomas politikas — Literatūra — Women’s career success: summary of literature overview and research findings.
Keywords:
LT
Asmenybės savybės; Moteris; Moterų karjeros sėkmė; Pasitenkinimas darbu; Prisidedantys veiksniai; Profesinė karjera; Subjektyvi gerovė; Šeima / Family.
EN
Contributing factors; Family life functioning; Job satisfaction; Personality traite; Subjective well-being.
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjami su moterų profesine karjera susiję psichologiniai, socialiniai ir teisiniai aspektai, pristatomi Lietuvoje atlikto moterų profesinės karjeros tyrimo duomenys, aptariamos Europos Sąjungos ir Lietuvos priemonės, užtikrinančios moterų dalyvavimą moksle bei aktyvią veiklą kitose srityse. Knyga galės pasinaudoti socialinės politikos ekspertai, psichologai, socialiniai darbuotojai, taip pat pačios moterys, svarstančios savo profesinės veiklos ir karjeros galimybes. [Knygos anotacija]

ISBN:
995558002X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64235
Updated:
2022-01-12 18:37:58
Metrics:
Views: 48
Export: