Organizacinis klimatas ir tarpgeneraciniai santykiai: diagnostinis aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacinis klimatas ir tarpgeneraciniai santykiai: diagnostinis aspektas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
205, 10 lap
Notes:
Disert. rengta 2003-2007 m. Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Darbo sąlygos / Working conditions.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Organizational climate and intergenerational relations: diagnostic approach Kaunas, 2007 25 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama tarpgeneracinių santykių ir organizacinio klimato sąryšis. Pirmoje darbo dalyje pristatoma organizacinio klimato bei tarpgeneracinių santykių darbo aplinkoje tyrimų apžvalga. Pateikiama organizacinio klimato konceptualizacija, dimensionalizacija, matavimo instrumentai, organizacinio klimato atskyrimas nuo panašių konstruktų (kultūra, psichologinis klimatas, pasitenkinimas darbu); pristatoma generacijos samprata bei empirinės studijos, įvardijant amžiaus struktūravimo ir kartų išskyrimo praktiką, pateikiant amžiaus efektų ir generacinių skirtumų organizacijose tyrimų apžvalgą, amžiaus kaip psichosocialinio kintamojo tyrimų ypatumus. Antrojoje disertacijos dalyje pristatomi disertacijos tyrime naudojami matavimo instrumentai bei tyrimo imčių ir duomenų normavimo bazės charakteristikos. Darbe naudojami du klausimynai - tai Organizacinio klimato testas ir Tarpgeneracinės įtampos klausimynas. Trečiojoje disertacijos dalyje pristatomos darbe naudojamų klausimynų metodologinės kokybės charakteristikos ir pagrindiniai tyrimo rezultatai: organizacinio klimato ir tarpgeneracinės įtampos sąryšis, amžiaus kaip nepriklausomo kintamojo sąryšis su organizaciniu klimatu, organizacinio klimato priklausomybė nuo organizacijos sociodemografinės (amžiaus, lyties, išsimokslinimo) struktūros. Tyrimo rezultatai rodo, jog amžius (o netiesiogiai ir karta.Reikšminiai žodžiai: Organizacinis klimatas; Psichologinis klimatas; Pasitenkinimas darbu; Organizational climate; Psychological climate; Satisfaction with work.

ENThe dissertation examines the connection between intergenerational relations and the organisational climate. The first part of the paper presents a survey of research on organisational climate and intergenerational relations in the work environment. A conceptualization of the organisational climate, dimensionalization, measuring instruments, and a separation of the organisational climate from similar constructs (culture, psychological climate, job satisfaction) are presented; the paper also introduces the concept of generation as well as empirical studies, identifying the practice of age structuring and generation apportionment, and presenting a survey of research on the effect of age and generational differences in organisations, as well as the particularities of research on age as a psychosocial variable. The measuring instruments used in the dissertation study as well as the characteristics of the research scopes and data rationing base are presented in the second part of the dissertation. Two questionnaires - the Organisational Climate Test and the Intergenerational Tension Questionnaire - were used in the paper. The third part of the dissertation presents the methodological quality characteristics of the questionnaires used in the work and the key research findings: the connection between the organisational climate and intergenerational tension, the relationship of age as an independent variable with the organisational climate, and the dependency of the organisational climate on the socio-demographic (age, gender, education) structure of the organisation. The research results show that age (and indirectly, a generation) systematically affects the organisational climate. Younger empoyees are set to evelutate the organisational climate nore critically.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41689
Updated:
2022-02-07 20:09:20
Metrics:
Views: 69
Export: