Žmogiškųjų išteklių vystymo aspektai Lietuvos savivaldybėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių vystymo aspektai Lietuvos savivaldybėse
Alternative Title:
Aspects of human resource development in Lithuanian municipalities
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2011, t. 10, Nr. 4, p. 633-641
Keywords:
LT
žmogiškųjų išteklių vystymas; Besimokanti organizacija; Mokymąsi įgalinanti aplinka; Savivalda.
EN
Human resource development; Learning organization; Enabling environment for learning and training; Local government.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami probleminiai žmogiškųjų išteklių vystymo savivaldybėse aspektai, aptariama žmogiškųjų išteklių vystymo samprata, besimokančios organizacijos modelis ir jo sąsajos su žmogiškųjų išteklių vystymu, nagrinėjami darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir žmogiškųjų išteklių vystymo savivaldybėse modeliai. Atlikta analizė leidžia teigti, kad Lietuvos savivaldybėse darbuotojų mokymas siejamas su kvalifikacijos tobulinimu už organizacijos ribų, tuo tarpu tobulinimasis ir mokymasis darbo vietoje nėra plėtojami. Menkai integruojant mokymąsi į savivaldybių veiklos aplinką, nesukuriamos tinkamos sąlygos kompetencijoms plėtoti. Siekiant kokybinių pokyčių, tikslinga palaipsniui kurti savivaldybėse mokymąsi įgalinančią aplinką ir pereiti prie žmogiškųjų išteklių vystymo modelio. [Iš leidinio]

ENThis article analyses problematic aspects of human resource development in municipalities and discusses the concept of human resource development, the model of a learning organisation and their interrelation. Models of employee professional development and of human resource development in municipalities are analysed. The results of the research show that employee professional development in Lithuanian municipalities is related to qualification furthering outside the organisation rather than in-service training and learning at the workplace. Poor integration of education into municipality’s work environment leads to unfavourable conditions for the development of employees’ competence. In pursuit of qualitative changes, it is advisable to gradually create an enabling environment for learning and training in municipalities and adapt the model of human resource development. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31249
Updated:
2018-12-17 13:02:30
Metrics:
Views: 24    Downloads: 15
Export: