Innovation as an accelerator of competitiveness and economic development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Innovation as an accelerator of competitiveness and economic development
Alternative Title:
Inovacijos – konkurencingumo ir ekonominės plėtros katalizatorius
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 70, p. 100-112
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Konkurencija / Competition; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikti tyrimų rezultatai patvirtina, kad inovacijos tartum ekonominės plėtros katalizatorius yra vienas svarbiausių veiksnių, palaikančių išsivysčiusių šalių konkurencingumą ir aukštą pragyvenimo lygį. Inovacijų diegimo spartinimo varomosios jėgos yra mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbai. Lietuva pagal 4 inovacijų rodiklius iš 19 (pagal naujų mokslo ir inžinerijos absolventų, gyventojų su aukštuoju išsilavinimu, smulkaus ir vidutinio verslo įmonių (SVVĮ) inovacinėje veikloje bendradarbiaujančių su kitomis organizacijomis (% nuo visų SVVĮ gamybos ir paslaugų sektoriuose atskirai), gamybos sukurtos pridėtinės vertės dalies aukštųjų technologijų sektoriuje rodiklius) užima aukštesnę negu Europos Sąjungos (ES) vidurkis padėtį, tačiau pagal daugumą – ženkliai atsilieka. Pagal suvestinį inovacijų indeksą (SII-2) Lietuva (jis lygus 0,27) ženkliai atsilieka nuo ES vidurkio (0,44). MTEP darbų finansavimas yra aiškiai nepakankamas (Lietuvoje – 0,68 proc., ES-15 vidurkis – 1,99 proc. BVP) ir menkai siejamas su galutiniais rezultatais. MTEP veikla daugiausia orientuota į fundamentinius, vietoje užsakomųjų taikomųjų tyrimų. Būtina išplėsti mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros statistikos duomenų bazę (ypač verslo sektoriuje), kuri leistų tiksliau įvertinti inovacinį potencialą ir racionaliau paskirstyti išteklius. Pagrindiniai žodžiai: inovacijos, moksliniai tyrimai, konkurencingumas, ekonominė plėtra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Naujos technologijos; Konkurencingumas; Ekonominė plėtra.

ENThe research findings given in the article prove that innovations, being a catalyst of economic development, are one of the key factors maintaining the competitiveness and high standards of living of developed countries. The driving forces for speeding up the implementation of innovations are works of science research and technological development (SRTD). Out of 19 innovation indices, Lithuania is above the EU average in four of them (number of graduates in new branches of science and engineering, population with higher educational background, number of SMEs cooperating with other organisations in innovative activities (% of all SMEs in individual sectors of production and services), as well as the share of value-added created by production in high technologies), but is lagging behind in the majority of the others. On the basis of the aggregate innovation index (SII-2) Lithuania (at 0.27) remains notably behind the EU average (0.44). Funding of scientific research and technological development activities is clearly insufficient (accounting for 0.68% and 1.99% of GDP in Lithuania and the EU-15) and is not sufficiently linked with the end results. SRTD activities are mostly oriented to fundamental instead of commissioned applied research. The statistical database of SRTD needs to be expanded (particularly in the business sector), which would allow more precise evaluation of innovative potential and more rational distribution of the funds available. Key words: innovations, science research, competitiveness, economic development.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92
Updated:
2018-12-20 23:03:43
Metrics:
Views: 31    Downloads: 7
Export: