Inovacinio verslo plėtra : problemos ir galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacinio verslo plėtra: problemos ir galimybės
Alternative Title:
Development of Innovative Business: Challenges and Opportunities
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 74, p. 108-128
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Naujos technologijos; Inovacinis verslas; Konkurencingumas; Moksliniai tyrimai; Finansavimas; Innovation; Business innovation; Competetiveness; Scientific researsh; Financing.
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Inovacijos / Innovations; Inovacinis verslas; Konkurencija / Competition; Moksliniai tyrimai; Technologijos / Technologies.
EN
Business innovation; Competetiveness; Financing; Scientific researsh.
Summary / Abstract:

LTSpartus ekonominis augimas siejamas su gamybos technologiniu atnaujinimu, inovacijų įgyvendinimu ekonominėje ir socialinėje srityje bei spartesne inovacinio verslo plėtra. Lietuvai ypač svarbu, atsižvelgiant į sukauptą patirtį Europos Sаjungos (ES) ir kitose šalyse, pasirinkti tinkamus inovacinio verslo plėtros skatinimo būdus ilgai perspektyvai. Straipsnio tikslas – išnagrinėti svarbiausias inovacinio verslo Lietuvoje plėtros problemas ir galimybes. Svarbiausi uždaviniai: apibūdinti inovacijų ir ekonomikos konkurencingumo priklausomybę; apžvelgti inovacijų ir inovacinio verslo sampratos metodologines problemas; aptarti inovacinės plėtros skatinimo ir finansavimo svarbą bei strateginius tikslus; ES šalių kontekste pateikti Lietuvos inovacinės veiklos finansavimo būdų lyginamąją analizę; išryškinti inovacinio verslo Lietuvoje plėtros galimybių perspektyvą. Inovacinės veiklos tyrimas atliktas remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktų tyrimų oficialiomis ataskaitomis, įvairių autorių atliktais tyrimais, apžvalgomis bei Lietuvos strategijomis, įstatymais ir poįstatyminiais aktais. Tyrimui panaudoti mokslinės literatūros ir publikacijų ir statistikos duomenų lyginamosios analizės ir apibendrinimo metodai. [Iš leidinio]

ENRapid economic growth is linked to upgraded production technologies, implementation of innovations in economic and social sectors, as well as more rapid development of innovative business. It is very important for Lithuania, taking into account the experience of EU member states and other countries, to choose the right ways to promote innovative business for a long-term perspective. The aim of the article – analyse the key challenges and opportunities for innovative business development in Lithuania. Key objectives: define the interrelation between innovation and economic competitiveness; review methodological issues of defining innovations and innovative business; discuss the importance of promoting and financing innovative development and strategic goals; present a comparative analysis of means of funding Lithuanian innovative activities within the EU context; define prospects of development of innovative business in Lithuania. The survey of innovative activities was conducted on the basis of data of the Lithuanian Department of Statistics, official reports of the European Commission and OECD, research and reviews of various authors, as well as the strategies, laws and secondary legislation of Lithuania. The research applied comparative analysis and generalisation methods of scholarly literature, publications and statistical data.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5174
Updated:
2018-12-20 23:09:39
Metrics:
Views: 86    Downloads: 38
Export: