Valdymo apskaita : koncepcija, metodika, politika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valdymo apskaita: koncepcija, metodika, politika
Publication Data:
Vilnius : TEV, 2003.
Pages:
410 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — 1 skirsnis. Buhalterinė apskaita - informacijos rinkimo ir apibendrinimo sistema. 1. Buhalterinės apskaitos vieta informacijos sistemoje ; 2. Buhalterinės apskaitos informacija ir jos vartotojai ; 3. Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir organizavimas ; 4. Buhalterinės apskaitos politika — 2 skirsnis. Valdymo apskaitos apibūdinimas, reikšmė ir ryšiai su kitomis apskaitos rūšimis. 1. Valdymo apskaitos įvardijimas ir apibūdinimas ; 2. Valdymo apskaitos reikšmė ir tikslai ; 3. Valdymo apskaitos ir finansinės apskaitos panašumai ir skirtumai ; 4. Valdymo apskaitos ir gamybinės apskaitos ryšiai ; 5. Valdymo apskaitos ir išlaidų apskaitos ryšiai ; 6. Diskutuotini požiūriai į valdymo apskaitą — 3 skirsnis. Valdymo sistema ir valdymo apskaita. 1. Valdymo paskirtis, tikslai ir valdymo apskaitos informacija ; 2. Valdymo lygiai ir valdymo apskaitos informacija ; 3. Valdymo sistemos funkcijos ir valdymo apskaitos informacija ; 4. Valdymo apskaitos sritys — 4 skirsnis. Valdymo apskaita - sprendimų priėmimo sistema. 1. Teisingo sprendimo priėmimo problema ; 2. Sprendimų priėmimo etapai ir valdymo apskaitos informacija ; 3. Sprendimų priėmimo lygiai ir valdymo apskaitos informacija ; 4. Sprendimų medžio teorija ; 5. Sprendimų priėmimo situacijos ir sąlygos ; 6. Įmonės aplinkos įvertinimas priimant sprendimus ; 7. Sprendimai, susiję su naujovių taikymu — 5 skirsnis. Valdymo apskaitos sistemos kūrimas ir taikymas. 1. Valdymo apskaitos sistemos kūrimo pagrindiniai reikalavimai ir variantai ; 2. Valdymo apskaitos informacijos rinkimas, klasifikavimas ir naudojimas ; 3. Valdymo apskaitos informacijos vertingumas ; 4. Vidaus atskaitomybės rengimas ; 5. Įmonių vadovų atsakomybė už valdymo apskaitos organizavimą ; 6. Buhalterių vaidmuo tvarkant valdymo apskaitą —6 skirsnis. Išlaidų klasifikavimas ir jų apskaita. 2. Išlaidų klasifikavimo požymiai ; 3. Pastovios, kintamos ir mišrios išlaidos ; 4. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, jų ryšys su pagrindinėmis ir pridėtinėmis išlaidomis ; 5. Gamybinės, negamybinės, produkto išlaidos ir laikotarpio sąnaudos ; 6. Elementinės ir kompleksinės išlaidos ; 7. Relevantinės ir nerelevantinės išlaidos ; 8. Įkeistos (prarastos) ir negrįžtamos išlaidos ; 9. Kiti išlaidų klasifikavimo požymiai ; 10. Išlaidų apskaita ir nauji požiūriai į jos tvarkymą — 7 skirsnis. 1. Produkcijos savikaina ir jos valdymo sistema. 1. Produkcij os savikaina ir j os reikšmė ; 2. Produkcijos savikainos rūšys ; 3. Produkcijos savikainos sudėtis ; 4. Produkcijos savikainos valdymo sistemos elementai ; 5. Produkcijos savikainos planavimas ; 6. Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo ryšiai ; 7. Veiksniai, darantys įtaką gamybos išlaidų apskaitai ir produkcijos savikainos kalkuliavimui — 8 skirsnis. Produkcijos savikainos kalkuliavimas. 1. Produkcijos savikainos kalkuliavimo apibūdinimas ; 2. Produkcijos savikainos kalkuliavimo reikšmė ir tikslai ; 3. Produkcijos savikainos kalkuliavimo sistemos elementai ; 4. Kalkuliavimo objektai ; 5. Kalkuliaciniai vienetai ; 6. Kalkuliacinių išlaidų straipsnių nomenklatūra ; 7. Kalkuliacijų rūšys ir jų naudojimas ; 8. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai ; 9. Diskusija dėl gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų klasifikavimo — 9 skirsnis. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal išlaidų įskaitymo į savikainą mastą. 1. Pilnasis ir dalinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai ; 2. Pilnojo ir dalinio produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų privalumai ir trūkumai ; 3. Pilnojo ir dalinio savikainos kalkuliavimo metodų taikymo svarba —10 skirsnis. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal gamybos tipą. 1. Užsakyminis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas ; 2. Procesinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas — 11 skirsnis. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagališlaidų normavimo mastą. 1. Standartinio ir normatyvinio savikainos kalkuliavimo metodų sukūrimo raida ir sąlygos ; 2. Normatyvinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas ; 3. Standartinio išlaidų valdymo metodo pagrindinės nuostatos — 12 skirsnis. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo sistema. 1. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo sistemos reikšmė ir sukūrimo prielaidos ; 2. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo etapai ; 3. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo sistemos praktinis pavyzdys ; 4. Įmonės veiklos sričių klasifikavimas taikant veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo sistemą ; 5. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo sistemos diskusiniai klausimai — 13 skirsnis. Kompleksinės gamybos produkcijos savikainos kalkuliavimas — 14 skirsnis. Netiesioginių išlaidų paskirstymo metodika. 1. Netiesioginių išlaidų paskirstymo esmė ir būtinumas ; 2. Netiesioginių išlaidų paskirstymo seka ; 3. Netiesioginių išlaidų paskirstymo bazių nustatymas ; 4. Planinių koeficientų netiesioginėms išlaidoms paskirstyti nustatymas — 15 skirsnis. Išlaidų analizės ir valdymo sistema 1. Išlaidų-apimties-pelno analizė ; 2. Išlaidų strateginio valdymo sistema ; 3. Išlaidų nukrypimų valdymo sistema ; 4. Numatomų išlaidų ir tiksliai laiku išlaidų valdymo sistemos — 16 skirsnis. Standartai. 1. Standartų apibūdinimas, reikšmė ir tikslai ; 2. Standartų tipai ; 3. Standartų parengimas: jų realumas ir patikimumas — 17 skirsnis. Standartai. 1. Standartų apibūdinimas, reikšmė ir tikslai ; 2. Standartų tipai ; 3. Standartų parengimas: jų realumas ir patikimumas —18 skirsnis. Atsakomybės centrai. 1. Atsakomybės centrų apibūdinimas ir reikšmė ; 2. Atsakomybės centrų sudarymo principai ir kriterijai ; 3. Atsakomybės centrų klasifikavimas ; 4. Išlaidų centrų veiklos efektyvumo didinimas — 19 skirsnis. Valdymo apskaitos informacijos tikslinis naudojimas. 1. Valdymo apskaitos informacijos naudojimas kainodaros procese ; 2. Valdymo apskaitos reikšmė produkcijos kokybei gerinti ; 3. Valdymo apskaitos informacijos naudojimas investiciniamsprojektams įvertinti ; 4. Valdymo apskaita ir įmonių veiklos analizė ; 5. Valdymo apskaitos ryšiai su vidaus audito ir vidaus kontrolės sistemomis ; 6. Nauji valdymo apskaitos aspektai — 20 skirsnis. Valdymo apskaitos atsiradimas ir jos raidos tyrimai — Pabaigos žodis — Literatūra.
Keywords:
LT
Buhalterinė apskaita; Valdymo apskaita; Sprendimų priėmimo sistema; Išlaidos; Savikaina; Biudžetai.
EN
Accounting; Management accounting; Decision making system; Costs; Prime cost; Budgets.
Summary / Abstract:

LT[...] Valdymo apskaita teikia labai įvairią informaciją, kuri panaudojama įmonės ir jos padalinių veiklai įvertinti, jai kontroliuoti, valdyti ir prognozuoti, optimaliems valdymo sprendimams priimti. Gerai tvarkoma valdymo apskaita gali padėti atsakyti ir į labai konkrečius klausimus: Kokia yra tam tikro produkto savikaina? Ar tikslinga toliau šį produktą gaminti? Kokios ir kokio dydžio išlaidos susidarė tam tikruose įmonės padaliniuose (atsakomybės centruose)? Kokios jų susidarymo priežastys, kaltininkai ar iniciatoriai? Kokioms problemoms dabar reikia skirti daugiausia dėmesio? Ir t.t. Pasaulinės konkurencinės rinkos sąlygomis valdymo apskaita tampa svarbia ekonomine problema, kuriai daugiau dėmesio turėtų skirti visų įmonių vadovai. Kuo didesnę įtaką įmonei daro konkurentai ir kitos išorės jėgos, tuo svarbiau turėti kokybišką valdymo apskaitos sistemą, kuri įgalintų teisingai apskaičiuoti išlaidas, teikti operatyvią ir objektyvią informaciją įvairiausiems sprendimams priimti. Galima teigti, kad gerai tvarkoma valdymo apskaita garantuoja pelningą veiklą, yra kiekvienos įmonės plėtros ir klestėjimo veiksnys. Tačiau kiek mes žinome apie valdymo apskaitą: Kaip ją reikia tvarkyti? Kokius registrus naudoti? Kaip kaupti ir saugoti informaciją? Kaip ir kokiems tikslams informaciją naudoti? Kaip ir kokius atsakomybės centrus kurti? Tokių ir panašių klausimų galima būtų pateikti daugybę, bet negauti teisingo atsakymo, nes nėra parengta jokių rekomendacijų valdymo apskaitai tvarkyti. 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme pateiktas tik valdymo apskaitos apibrėžimas ir nuostata, kad šią apskaitos sistemą ūkio subjektai pasirenka savarankiškai. [...]. [Iš Įvado]

ISBN:
9955491477
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78936
Updated:
2020-08-03 18:42:02
Metrics:
Views: 96
Export: