Pramonės įmonių augimo ir konkurencingumo tyrimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pramonės įmonių augimo ir konkurencingumo tyrimai
Alternative Title:
Research of the growth and competitiveness of industrial companies
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 63, p. 128-143
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Konkurencija / Competition; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTĮmonė efektyviai funkcionuoja ir įgyvendina savo tikslus, jeigu ji nuolat plėtojasi ir auga. Straipsnio tikslas – išnagrinėti pramonės įmonių augimo ir konkurencingumo vertinimo kriterijus, apžvelgti naudojamus analizės metodus ir rodiklius, ištirti ekonominio pelno (EVA) rodiklio taikymo galimybes, pasiūlyti priemones, kaip didinti įmonių konkurencingumą tiksliau įvertinant jų augimo procesą, kad potencialus investuotojas ar įmonės kapitalo savininkas galėtų tinkamai pasirinkti savo investicijų alternatyvas. Ekonominiu požiūriu vertė, arba ekonominis pelnas (EVA), sukuriama tada, kai įmonė (verslas) gauna pajamas, didesnes nei ekonominiai kaštai šioms pajamoms gauti. Tada galima laikyti, kad įmonės veiklos rezultatas yra teigiamas (sukuriama nauja vertė). Jei jis teigiamas ir didesnis nei praėjusio laikotarpio, – įmonė auga ir įgyja konkurencinį pranašumą rinkoje. Atliktas didžiausių pagal pardavimus (pajamas) ir teigiamo grynojo pelno per 1999–2001 metus Lietuvos akcinių bendrovių tyrimas parodė, kad įvairiais metodais įvertintas įmonės augimas ir konkurencingumas iš tiesų yra prieštaringas ir negali būti suprastas vienareikšmiškai. Tyrimo pradžioje iškelta hipotezė, kad visos didžiausias pajamas gaunančios įmonės kuria pridėtinę ekonominę vertę savo akcininkams, nepasitvirtino. Apibendrintai galima teigti, kad analizuotos Lietuvos pramonės įmonės per 1999–2001 metus išaugo ir dabar didžioji jų dauguma (57 proc.) atlygina savo investuotojams, t. y. įmonės akcininkams kuria ekonominį pelną (EVA).Reikšminiai žodžiai: Augimas; Augimo procesai; Augimo įvertinimas; EVA; Ekonominis augimas ir konkurencingumas; Ekonominė pelno vertė; Kompanijos konkurencingumas; Konkurencingumas; Lietuvos kompanijos; Pramonės įmonės; Tyrimai; Vertinimo metodai; Competitiveness; Competitiveness of company; EVA; Economical value added; Evaluation of growth; Growth; Growth and competitiveness of company; Industrial companies; Lithuanian companies; Methods of thc evaluation; Process of growth; The research.

ENThe main object of this work is process of growth and competitiveness of company. The essential point - to analyse methods of the evaluation of growth of company, to determinate possibilities and tools to manage process of growth and competitiveness. That could be helpful to potential investor or owner of capital to estimate alternatives of investment. Evaluation methods and parameters, the exhaustive financial estimation of growth of company creating economical value added (EVA) were analysed. The exhaustive research of Lithuanian joint stock companies was made. The practical example of evaluation of growth of one company by various growth rates was made for more detailed analysis. Research led to conclusion, that Lithuanian companies should be directed to increase competitiveness based on the creation economic value (EVA). To encourage growth of companies' strategic recommendations were created and tools for EVA enlargement and management system were suggested. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34282
Updated:
2018-12-17 11:13:57
Metrics:
Views: 35    Downloads: 16
Export: